Urodziny Tadeusza Różewicza

9 października przypada setna rocznica urodzin Tadeusza Różewicza. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, otwiera dziś stałą ekspozycję, poświęconą wybitnemu poecie, dramaturgowi i prozaikowi.

Publikacja: 09.10.2021 11:13

Urodziny Tadeusza Różewicza

Foto: mat.pras.

We Wrocławiu Różewicz mieszkał i tworzył ponad 40 lat, aż do śmierci w 2014 roku. A Zakład Narodowy im. Ossolińskich, któremu Muzeum podlega, ma w swych zasobach obszerne archiwum poety z bezcennymi rękopisami, dokumentami, przedmiotami codziennego użytku oraz imponującym księgozbiorem. Wystawa „Pan Tadeusz Różewicz” opiera się na wyborze tych materiałów. Jej narracja nie jest chronologiczna. Skupia się wokół tematów ważnych w twórczości pisarza, takich jak trauma wojenna, nostalgia za dzieciństwem, wewnętrzne przeżycia i rozterki, fascynacja malarstwem i obszarem popkultury, twórczość dramaturgiczna i scenopisarska oraz jej recepcji w kraju i na świecie.

Ekspozycja przedstawia postać realną i literacką, kreowaną przez samego autora „Kartoteki”. Ważnym elementem jej konstrukcji jest dialog, który Różewicz prowadził z kulturą

i literaturą. Na marginesach książek zapisywał uwagi i stawiał pytania twórcom ulubionych obrazów. Lubił też rozmowy z przyjaciółmi. Z drugiej strony-– z twórczością Tadeusza Różewicza nieustannie dialogowali tłumacze, reżyserzy, poeci, których styl kształtował, twórcy innych dziedzin sztuki: muzyki (od opery do hip-hopu), malarstwa, rzeźby, jak również krytycy i czytelnicy. Bliski był mu teatr otwarty, poetyka fragmentu, kolaż tekstowy, które angażują odbiorcę, prowokując go do współudziału w literackiej rozmowie.

Na wystawie zobaczymy m.in. rękopisy wierszy i utworów scenicznych, scenariusze filmowe, słowa zachęty dla młodego poety od Juliana Przybosia, polemiczne wiersze Czesława Miłosza, kolaże od Wisławy Szymborskiej, fotografie rodzinne, listy od fanów z archiwum Ossolineum. Dopełniają je wypożyczenia z innych instytucji - obrazy Marii Jaremy, Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Kazimierza Mikulskiego.

Organizatorzy ekspozycji podkreślają, że „Wystawa o Tadeuszu Różewiczu stanowi pomost między częścią literacką a historyczną Muzeum Pana Tadeusza, czyli prezentacją Rękopisu „Pana Tadeusza” Mickiewicza oraz kontekstów Mickiewiczowskiej epopei i ekspozycją >>Misja: Polska.<<. Opowiada o bohaterze XX wieku, przedstawicielu pokolenia Kolumbów, który tak jak Jan Nowak-Jeziorański i Władysław Bartoszewski walczył z bronią w ręku w II wojnie światowej, ale po jej zakończeniu stronił od polityki. Chciał stać się głosem anonimowego człowieka, będąc jednocześnie wnikliwym obserwatorem i komentatorem rzeczywistości oraz wybitnym poetą".

Bogaty jest też program wydarzeń towarzyszących otwarciu wystawy. Są w nim m.in. oprowadzania kuratorskie – 12 i 13 października pod hasłem „Co nam po poecie? Czyli do czego służy poezja i jej stosowanie w codziennym życiu” oraz 17 października „Jedenaście dialogów o Różewiczu” . I oprowadzanie aktorskie „Do moich wielbicieli” - 10 października z udziałem Michała Zborowskiego, aktor wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol.

Wydawnictwo Ossolineum zaprasza 12 października na promocję „Wyboru prozy” Tadeusza Różewicza (Biblioteka Narodowa) z udziałem prof. Wojciecha Browarnego z Uniwersytetu Wrocławskiego, który go opracował.

Jubileuszowy Rok Tadeusza Różewicza jest pełen wydarzeń także w innych miastach Polski.

We Wrocławiu Różewicz mieszkał i tworzył ponad 40 lat, aż do śmierci w 2014 roku. A Zakład Narodowy im. Ossolińskich, któremu Muzeum podlega, ma w swych zasobach obszerne archiwum poety z bezcennymi rękopisami, dokumentami, przedmiotami codziennego użytku oraz imponującym księgozbiorem. Wystawa „Pan Tadeusz Różewicz” opiera się na wyborze tych materiałów. Jej narracja nie jest chronologiczna. Skupia się wokół tematów ważnych w twórczości pisarza, takich jak trauma wojenna, nostalgia za dzieciństwem, wewnętrzne przeżycia i rozterki, fascynacja malarstwem i obszarem popkultury, twórczość dramaturgiczna i scenopisarska oraz jej recepcji w kraju i na świecie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Literatura
Dramaty Wiesława Myśliwskiego. Pamięć jest naszą najważniejszą drogą
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Literatura
Nie żyje Paweł Huelle. Kolibra lot ostatni
Literatura
Paweł Huelle, autor „Weisera Dawidka” nie żyje
Literatura
Książka, która przerazi Europejczyków, zdobyła Booker Prize
Literatura
Artur Ilgner: Po drugiej stronie lustra
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości