Aby film mógł znaleźć się na liście filmów nominowanych do tytułu najlepszy obraz roku, muszą zostać spełnione warunki zawarte w co najmniej dwóch z czterech standardach.

Wyznaczając je, Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej chce zachęcić do "sprawiedliwej reprezentacji na ekranie i poza nim", aby lepiej odzwierciedlić złożoność widzów oglądających efekty pracy aktorów i ekip realizatorskich.

Na czele zespołu, który opracował nowe standardy, stanęli dyrektorzy Akademii Jim Gianopulos i DeVon Franklin. Opracowane przez zespół zasady opierają się na szablonie inspirowanym standardami różnorodności British Film Institute, dostosowanymi do "specyficznych potrzeb Akademii".

Pierwszy - Standard A - dotyczy reprezentacji na ekranie. By osiągnąć ten standard, musi być spełnione jedno z kryteriów:

A1 - co najmniej jedna z głównych ról lub znaczących ról drugoplanowych powinna być obsadzona przez reprezentanta niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej: azjatyckiej, latynoskiej, afroamerykańskiej, rdzennej - rdzennego Amerykanina lub rdzennego mieszkańca Alaski, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Hawajów lub innych wysp Pacyfiku albo innej niedostatecznie reprezentowanej rasy lub grupy etnicznej;

A2 - co najmniej 30 procent wszystkich aktorów drugoplanowych lub postaci epizodycznych musi być reprezentowanych przez członków co najmniej dwóch niedostatecznie reprezentowanych grup: kobiety, przedstawicieli grupy rasowej lub etnicznej, środowiska LGBTQ, osób z upośledzeniem funkcji poznawczych lub fizycznych lub osoby niesłyszące/niedosłyszące;

A3 - Główna fabuła, temat lub narracja filmu skupia się na niedostatecznie reprezentowanej grupie (lub grupach): kobiet, przedstawicielach grupy rasowej lub etnicznej, środowisku LGBTQ, osobach z upośledzeniem funkcji poznawczych lub fizycznych lub osobach niesłyszące/niedosłyszące;

Standard B - musi być spełnione jedno z kryteriów:

B1 - Co najmniej dwa z następujących kreatywnych stanowisk kierowniczych i szefów działów - dyrektor obsady, operator, kompozytor, projektant kostiumów, reżyser, montażysta, fryzjer, charakteryzator, producent, scenograf, operator dźwięku, kierownik efektów specjalnych, scenariusz - powinny być obsadzone przez osoby ze środowisk niedoreprezentowanych: kobiety, przedstawicieli grupy rasowej lub etnicznej, środowiska LGBTQ, osoby z upośledzeniem funkcji poznawczych lub fizycznych lub osoby niedosłyszące;

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

B2 - Przynajmniej jedno z powyższych stanowisk powinno być pełnione przez osobę z grupy rasowej lub etnicznej: azjatyckiej, latynoskiej, afroamerykańskiej, rdzennej - rdzennego Amerykanina lub rdzennego mieszkańca Alaski, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Hawajów lub innych wysp Pacyfiku albo innej niedostatecznie reprezentowanej rasy lub grupy etnicznej;

- Co najmniej sześciu pracowników ekip technicznych niższych szczebli powinno być reprezentantami mniejszości etnicznych lub rasowych;

- Co najmniej 30 proc. całej ekipy filmowej muszą stanowić osoby z następujących niedoreprezentowanych grup:  kobiety, przedstawiciele grupy rasowej lub etnicznej, środowiska LGBTQ, osoby z upośledzeniem funkcji poznawczych lub fizycznych lub osoby niesłyszące/niedosłyszące;

Standard C - płatne praktyki i staże. Filmy muszą spełniać obydwa te warunki:

- Firma, która zajmuje się dystrybucja lub finansowaniem filmu musi organizować praktyki lub staże dla osób ze środowisk niedostatecznie reprezentowanych: kobiet, przedstawicieli grupy rasowej lub etnicznej, środowiska LGBTQ, osób z upośledzeniem funkcji poznawczych lub fizycznych lub osób niesłyszących/niedosłyszących;

- Dystrybutorzy, firmy finansujące film, studia filmowe muszą oferować możliwości rozwoju poprzez kursy i szkolenia osobom z wyżej wymienionych grup.

Standard D - reprezentacja w marketingu, reklamie i dystrybucji, film musi spełniać jeden warunek:

- Wśród kierowników wyższego szczebla takich działów jak marketing, reklama i dystrybucja musi się znaleźć co najmniej kilkoro reprezentantów takich niedoreprezentowanych grup jak kobiety, przedstawiciele grupy rasowej lub etnicznej, środowiska LGBTQ, osoby z upośledzeniem funkcji poznawczych lub fizycznych lub osoby niedosłyszące.

Wszystkie wyżej wymienione kryteria dotyczą tylko kandydatów do tytułu najlepszy film roku.

Obrazy nominowane w pozostałych kategoriach będą oceniane według dotychczasowych zasad.

Nowe kryteria będą stopniowo wprowadzane począwszy od edycji Oscarów w 2022 roku. W 2025 - będą obowiązkowe.