Można je oglądać na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Jazz Poznań. Publikacje koncertu muzyczno-wizualnego „Konstytucja 1791", ukazują się co tydzień do listopada 2021. Na stronie tej można już obejrzeć np. koncerty pod tytułami : „Sądy", „Król, władza wykonawcza", „Sejm, władza ustawodawcza". Prezentacje odbywają się języku polskim, angielskim, niemieckim i litewskim.

Jak informują organizatorzy koncert „Konstytucja 1791" ma na celu promowanie pierwszej w Europie i drugiej na świecie Ustawie Zasadniczej. Program koncertu wypełniają autorskie utwory inspirowane poszczególnymi rozdziałami Konstytucji 3 Maja. Całość ma charakter konceptu tworzącego zwartą opowieść opartą w warstwie słownej o autorskie teksty piosenek, cytaty z Konstytucji 1791 roku i aktorskie interludia czyli krótkie wstawki wprowadzające słuchaczy w świat ostatniej dekady XVIII wieku. „W warstwie muzycznej spektakl nawiązuje do współczesności, przez co tworzy zrozumiały dla słuchających klimat spójnej opowieści. Wydarzenie uzupełnia warstwa wizualizacji, w tym autorskie grafiki i animacje oraz realizowany w wybranych lokalizacjach mapping" – dodają organizatorzy wydarzenia.

Za całość – kompozycje, teksty i reżyserię odpowiada Maciej Fortuna, trębacz, kompozytor i wykładowca akademicki. Muzykę wykonuje zespół pod kierownictwem kompozytora w składzie: Karolina Kram - Chojnacka – śpiew; Jakub Królikowski - instrumenty klawiszowe; Piotr Cienkowski – kontrabas; Staś Aleksandrowicz – perkusja; Elżbieta Węgrzyn - narracja, słowo. Autorką scenariusza jest Małgorzata Kempa.

Koncert „Konstytucja 1791" jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Dyplomacja publiczna 2021.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Jazz Poznań. Materiały multimedialne zrealizowano w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze.

Poszczególne odcinki cyklu publikacji koncertu można obejrzeć na stronach internetowych: www.konstytucja1791.pl oraz Stowarzyszenia Jazz Poznań: www.jazzpoznan.pl .

„Rzeczpospolita" ma patronat nad koncertem.