Głównym punktem uroczystości był pokaz filmu „Skrawek piekła na Podolu" w reżyserii Jolanty Chojeckiej-Kessler. Na kolejnych spotkaniach organizowano też prelekcje i dyskusje. 28 lutego wystąpił historyk Aleksander Szycht, który mówił o ludobójstwie OUN-UPA, oraz Sulimir Stanisław Żuk, świadek dramatycznych wydarzeń sprzed ponad 60 lat. Wysłuchano również wykładu pani Ewy Siemaszko, najbardziej znanej specjalistki w omawianym temacie. Prelegentka przedstawiła pokaz multimedialny skierowany przede wszystkim do młodzieży, porządkujący główne zagadnienia związane z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów oraz jej zbrojnym ramieniem Ukraińską Powstańczą Armią, a także 14. Dywizją Grenadierów SS (zwaną też SS Galizien lub Hałyczyna). Zarówno wykład, jak i pokaz nosiły tytuł: „Zbrodniarze czy bojownicy o niepodległość. Wokół tragedii Huty Pieniackiej".

Po uroczystości można było również obejrzeć sprowadzoną specjalnie na tę okazję z Muzeum Ziemi Wschowskiej wystawę dotyczącą historii Huty Pieniackiej oraz zbrodni dokonanej na jej mieszkańcach. Warto zaznaczyć, że pośród eksponatów znajdowała się makieta nieistniejącej już wsi z rozkładem domów i ulic opracowanym plastycznie dzięki relacjom ocalałych mieszkańców.

4 marca kolejne spotkanie poprowadził dr Tadeusz Samborski, znawca tematu, pracownik urzędu marszałkowskiego oraz prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Nastąpiło także uroczyste wręczenie odznaczeń przyznanych osobom zasłużonym dla krzewienia wiedzy o Kresach. Głos zabrała prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka Małgorzata Gośniowska-Kola, nakreślając obecną działalność stowarzyszenia na rzecz upamiętniania ludności zamordowanej w Hucie Pieniackiej. Pokaz filmu „Skrawek piekła na Podolu" tym razem opatrzono wykładem dr Lucyny Kulińskiej pt. „Bezkarność w obliczu zbrodni. Powojenne dzieje sprawców rzezi w Hucie Pieniackiej".

Zaproszeni przez Dział – Instytut Kresowy aktorzy scen warszawskich zaprezentowali wstrząsające „Strzępy wspomnień" świadków wydarzeń i ocalałych z wiosek, w których rzezi dokonywała UPA. Wystąpił także, przedstawiając swe wspomnienia, naoczny świadek tragicznych wydarzeń w Hucie Pieniackiej Franciszek Bąkowski, który we wzruszający sposób nakreślił dramatyczną sytuację dzieci ocalałych z rzezi.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali członkowie stowarzyszeń Rajd Katyński oraz Huta Pieniacka, którzy w multimedialnym pokazie zaprezentowali swoje dokonania dla upamiętnienia zbrodni w Hucie Pieniackiej.

Projekt zrealizowany został pod honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Huta Pieniacka, Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód oraz Kresowym Ruchem Patriotycznym.