Jak podał Press.pl, z zamieszczonego w Krajowym Rejestrze Sądowym protokole z walnego wynika, że z zysku na nagrody trafić ma 14,9 mln zł, zaś 2,9 mln zł - na obciążenia z tytułu wypłaty nagród.

Odnosząc się do doniesień portalu o planach przeznaczenia niespełna 18 mln zł z zysku na nagrody, w maju spółka twierdziła, że decyzja w sprawie przyznania pracownikom TVP S.A. nagród z zysku jeszcze nie zapadła.

W 2019 r. koszty działalności TVP wzrosły rok do roku o 16,9 proc. i wyniosły 2,691 mld zł, zaś przychody wzrosły o 16,7 proc. i osiągnęły poziom 2,559 mld zł. Telewizja Polska otrzymała  1,127 mld zł tytułem rekompensaty za wpływy z opłat abonamentowych, utracone z powodu zwolnień.

W poniedziałek w Telewizji Polskiej rozpoczęła się zaplanowana wcześniej kontrola Najwyższej Izby Kontroli. NIK ma sprawdzić, czy spółka prawidłowo zarządza finansami i majątkiem.