W raporcie każdy kraj może zdobyć maksymalnie 100 punktów. Im mniejszy wynik, tym wolność mediów jest większa. Polska zdobyła w tym raporcie 34 punkty. W porównaniu z poprzednim raportem nasz kraj zdobył 6 punktów więcej. Na 199 sklasyfikowanych państw Polska zajęła 66. miejsce (w 2015 roku 51. miejsce).

By zakwalifikować się do państw z "wolnymi mediami" można otrzymać nie więcej niż 30 punktów. Kraje, które zdobyły od 31 do 60 punktów trafiają do grupy, w których "media są częściowo wolne". W pozostałych państwach nie ma "wolnych mediów".

Wynik każdego państwa to suma trzech elementów - otoczenia prawnego, politycznego i ekonomicznego. W każdym z tych wskaźników nasz kraj zanotował wyższy wynik w porównaniu z ubiegłym rokiem. Otoczenie polityczne wzrosło z 11 do 14 punktów, prawne z 9 do 11 punktów, a gospodarcze z 8 do 9 punktów.

"Status Polski spadł z powodu braku tolerancji rządu dla niezależnego i krytycznego dziennikarstwa, politycznego wpływu na media publiczne i ograniczenia wolności wypowiedzi na temat polskiej historii oraz tożsamości, co doprowadziło do polaryzacji i autocenzury" - podano w raporcie.

Pierwsze miejsce w zestawieniu zdobyła Norwegia - 8 punktów, wyprzedzając Holandię i Szwecję - po 11 punktów. Na końcu raportu znalazły się Korea Północna i Turkmenistan - po 98 punktów.

Wśród należących do Unii Europejskiej państw, które trafiły do grupy "mediów częściowo wolnych", oprócz Polski, znalazły się: Włochy (31 pkt), Rumunia (38 pkt), Chorwacja (41 pkt), Bułgaria (42 pkt), Grecja, Czarnogóra i Węgry (po 44 pkt).

Więcej: Press.pl