Urodzony w 1928 roku bp Alojzy Orszulik święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1957 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. W 1962 r. został skierowany do pracy w sekretariacie Episkopatu Polski, a sześć lat później został nominowany do kierowania Biura Prasowego Episkopatu Polski. Pracował tam do 1993 roku.

Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski, uczestniczył także w pracach Komisji Mieszanej Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski ds. nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem i Polską. Był uczestnikiem rozmów w Magdalence i w obradach Okrągłego Stołu.

W latach 1989–1994 był zastępcą sekretarza Episkopatu Polski, a od 1994 kierował Komisją Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu.

Biskupem został w 1989 roku - najpierw posługiwał jako wikariusz generalny w diecezji siedleckiej, a po ustanowieniu trzy lata później diecezji łowickiej, został tam ordynariuszem. Na emeryturę przeszedł 22 maja 2004 roku.

W 1977 roku duchownego zarejestrowała SB. Był kandydatem na TW, a w 1986 r. zmieniono kwalifikację na kontakt operacyjny (bez pseudonimu). W dzienniku rejestracyjnym MSW w listopadzie 1989 r. przy personaliach ks. Orszulika jako kontakt operacyjny (KO) wpisano: „rezygnacja”. - W związku ze zniszczeniem dokumentów nie można ocenić skali podjętej współpracy - komentował Jan Żaryn. Przed Kościelną Komisją Historyczną powołaną przez episkopat bp Orszulik tłumaczył, że spotykał się z funkcjonariuszami SB z tytułu pełnionego urzędu, a podczas pobytu za granicą odbywał kurtuazyjne wizyty w placówkach dyplomatycznych PRL.

W 2010 roku z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego bp Orszulik otrzymał Order Orła Białego.