W sierpniu ubiegłego roku papież Franciszek przyjął rezygnację poprzedniego metropolity gdańskiego abpa Leszka Sławoja Głódzia. Od tego czasu archidiecezją zarządzał biskup elbląski Jacek Jezierski jako administrator sede vacante.

Jak informuje Konferencja Episkopatu Polski, na nowego arcybiskupa metropolitę gdańskiego mianowany został 64-letni abp Tadeusz Wojda, dotychczasowy arcybiskup białostocki. 

W roku 1976 abp Wojda wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, a jednocześnie w latach 1980-1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone tytułem magistra.

W 1982 roku arcybiskup przyjął święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. święcenia kapłańskie. Przez kilka kolejnych miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.

Decyzją Rady Prowincjalnej w maju 1984 roku duchowny został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem.

Od 2 stycznia 1990 roku ks. Tadeusz Wojda rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, a od 12 grudnia 2007 r. pełnił tam funkcję kierownika biura. 24 lipca 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 1991 r. ks. Wojda jest także kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji fizycznej dla niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego.

12 kwietnia 2017 roku papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Abp Wojda jest także członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej oraz komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.