Komisja ds. pedofilii na podstawie zeznań Janusza Szymika i zgromadzonych materiałów uznała, że działania wymienionych hierarchów mogą wyczerpywać artykuł Kodeksu karnego o niezawiadomieniu organów państwa o możliwości popełnienia przestępstwa wobec osoby nieletniej.

W latach 80. Janusz Szymik jako nastolatek przez 5 lat był wykorzystywany seksualnie przez proboszcza parafii w Międzybrodziu Jana Wodniaka.

O interwencję w tej sprawie, na podstawie spisanych i przekazanych wspomnień,Szymik prosił najpierw ówczesnego ordynariusza bielsko-żywieckiego biskupa Tadeusza Rakoczego. Z powodu braku reakcji w 2008 roku sprawę przekazał księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu. Ten z kolei osobiście przekazał dokumenty kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi z prośbą o interwencję.

Dziwisz nigdy nie spotkał się z pokrzywdzonym, mimo że w głośnym materiale przedstawionym w październiku w TVN24 informował, że zaproponuje Szymikowi spotkanie. Nigdy jednak do niego nie doszło.

Komisja ds. pedofilii przesłuchała Szymika w lutym.

Wczoraj poszkodowany otrzymał pismo, w którym został poinformowany o skierowaniu sprawy do prokuratury.

Szymik powiedział, że na razie daje komisji ds. pedofilii "kredyt zaufania". Ocenił, że działa ona - "jak na komisję" - szybko i sprawnie. Zastrzegł jednak, że "komisja jest wybrana przez różne polityczne ugrupowania i tutaj zachodzi uzasadnione podejrzenie, czy nie będzie wywierany na nią jakiś nacisk co do ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie".

Ofiara księdza jest gotowa do publicznej konfrontacji, gdyż uważa, że tylko upublicznienie sprawo pozwoli na jej rzetelne rozwiazanie.