Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii.

Przed południem w katedrach odbywa się tzw. msza krzyżma, w czasie której poświęca się krzyżmo (mieszaninę oleju i balsamu wykorzystywaną przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, konsekracji kościołów) oraz oleje chorych. Księża odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.

W kościołach parafialnych odprawia się tylko jedną, wieczorną, mszę wieczerzy Pańskiej. Rozpoczyna ona obchody Triduum Paschalnego. Zgodnie z tradycją jednym z jej elementów jest obmycie nóg 12 wiernym (w tym roku ze względu na pandemię biskupi zalecili odstąpienie od tego zwyczaju).

W kościołach po raz ostatni zabrzmią też dzwony, a ołtarz zostanie pozbawiony obrusów i świec. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do specjalnej ciemnicy.