Kościół Chrystusowy wywodzi się z tzw. Ruchu Odnowy (Restoration Movement), zapoczątkowanego w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w końcu XVIII wieku. Jego rozwój nastąpił w USA na początku XIX wieku, a w Polsce w XX wieku. Powstało wtedy wiele niezależnych wspólnot ewangelicznych, powracających do biblijnych zasad chrześcijańskiego życia. Chrześcijaństwo ewangeliczne, którego częścią jest polski Kościół Chrystusowy stanowi jeden z najszybciej rozwijających się nurtów chrześcijaństwa na całym świecie – a liczba jego wyznawców zbliża się do miliarda osób.

Początki Kościoła Chrystusowego w Polsce sięgają 1921 roku i związane są z osobą Konstantego Jaroszewicza. Jaroszewicz po powrocie z Nowego Jorku, gdzie nawrócił się i przyjął chrzest resztę życia poświęcił głoszeniu Ewangelii. Rozpoczął działalność misyjną i edukacyjną.

W czasie stu lat funkcjonowania Kościoła Chrystusowego w Polsce powstały liczne wspólnoty, misje i agendy, które od wielu lat realizują m.in. działania charytatywne i edukacyjne.

7 marca zainaugurowany zostanie Rok Jubileuszowy - 100 lat Kościoła Chrystusowego w RP. Tego dnia o godz. 9.45 rozpocznie się uroczysta celebracja setnej rocznicy kościoła. Ze względu na warunki sanitarne wydarzenie będzie transmitowane online na stronie: www.schpolnoc.pl lub na kanałach YT i FB Społeczności Chrześcijańskiej Północ.