Do Rzecznika trafiły skargi związane z ograniczeniem zakresu usług świadczonych mężczyznom przez Wrocławski Park Wodny SA.  Chodzi o możliwość korzystania ze strefy saun, która mieści się w  Aquaparku. W Saunarium wyznaczone są strefy przeznaczone tylko dla kobiet, ale we wtorki wstęp do całego Saunarium mają tylko kobiety. W tym dniu tygodnia mężczyźni w ogóle nie mogą tam wejść, choć karnety dla nich kosztują tyle samo.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Ma bowiem wątpliwości, czy taka praktyka nie jest przejawem dyskryminacji ze względu na płeć w dostępie do usług oferowanych publicznie.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219) zakazuje dyskryminacji w zakresie dostępu i warunków korzystania z usług, jeżeli są one oferowane publicznie. Odmienne traktowanie ze względu na płeć jest dozwolone, jeżeli zapewnienie usług wyłącznie lub głównie dla przedstawicieli jednej płci jest obiektywnie i racjonalnie uzasadnione celem zgodnym z prawem, a środki służące realizacji tego celu są właściwe i konieczne.

- Zatem w każdym przypadku odmiennego traktowania klientów ze względu na ich płeć należy wykazać, że taka praktyka służy osiągnięciu celu zgodnego z prawem, a podejmowane działania są odpowiednie i proporcjonalne do założonego celu - zauważa RPO.

O zbadanie sprawy Rzecznik zwrócił się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu, jednak ten wskazał, że nie leży w jego kompetencjach podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji, w której nie została zawarta umowa pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

W ocenie RPO działanie przedsiębiorcy jako sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, może zostać uznane za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Rzecznik zwrócił się więc o interwencję do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Poprosił także przedsiębiorcę prowadzącego Aquapark – spółkę Wrocławski Park Wodny SA – o wskazanie uzasadnienia dla całkowitego uniemożliwienia korzystania z usług saunowych przez mężczyzn w jednym dniu tygodnia (we wtorki).

W wypowiedział prasowych przedstawiciele Aquaparku tłumaczyli, że "damskie wtorki" wprowadzono na prośbę pań, które miały uskarżać się na niestosowne zachowanie mężczyzn w saunach.