Na przestrzeni ostatnich pięciu lat średnio rocznie do Urzędu wpływa ok. 1400 zgłoszeń pasażerskich. Tendencja ta utrzymała się mimo wzrostu liczby przewiezionych przez kolej pasażerów (z 310 mln w 2018 r. do blisko 336 mln osób w 2019 r Główne tematy, których dotyczyły skargi pasażerów w 2019 r., to:

- niedostateczny komfort podróży i niewłaściwa postawa drużyn konduktorskich (571 zgłoszeń),

- niedogodny rozkład jazdy i punktualność pociągów (475 zgłoszeń),

- nieprawidłowe funkcjonowanie kanałów sprzedaży biletów oraz niewystarczająca informacja pasażerska (339 zgłoszeń).

Czytaj także:

Co warto wiedzieć przed podróżą koleją

Jakie prawa ma pasażer podróżujący pociągiem

Każde zgłoszenie może dotyczyć wielu obszarów.

Najczęstszym kanałem kontaktu pasażerów z Urzędem była poczta elektroniczna (1031 zgłoszeń) oraz interaktywny formularz kontaktowy (224 zgłoszenia). Ponadto konsultanci UTK udzielili łącznie 1500 porad za pośrednictwem infolinii pasażerom.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e-sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

-Sygnały przekazywane nam przez pasażerów są bardzo ważnym źródłem informacji o problemach występujących na styku systemu kolejowego i jego klientów. Poza pomocą w indywidualnych przypadkach rozwiązujemy także systemowe problemy, wskazując podmiotom kolejowym obszary, które wymagają poprawy. Wyraźnie widać, że proponowane przez nas kanały cyfrowego kontaktu z Urzędem cieszą się zainteresowaniem ze strony pasażerów. Ponad 3/4 wszystkich zgłoszeń w 2019 r. obsłużyliśmy drogą elektroniczną – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kanałów kontaktu z Urzędem dla pasażerów znaleźć można na tej stronie.

Liczba zgłoszeń wpływających do UTK w latach 2015-2019
Infogram