Z badań przeprowadzonych przez władze Austrii wynika, że w oleju z ryżu marki Rizi stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (2779 ± 1034 µg/kg). Chodzi o olej w butelkach 500 ml, którego importerem jest holenderska firma Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading. Produkt pochodzi z Tajlandii. Zakwestionowana patia oznaczona jest jako: RBHSSCO9A, a jej data minimalnej trwałości to 9 marca 2021 r.  Na podstawie badań Austriacy uznali tę partię oleju za produkt niebezpieczny.

GIS informuje, że spółka Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading poinformowała swoich odbiorców o ryzyku związanym z produktem.

Zakwestionowany produkt jest wycofywany ze sprzedaży w Polsce. GIS przestrzega, by konsumenci, którzy kupili olej nie spożywali go.

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące Oleju z ryżu marki MI'RA.