To ważna zmiana w kodeksie postępowania cywilnego, uchwalona przez Sejm na ostatnim posiedzeniu.

Dzięki przedłożonym sądowi dokumentom: deklaracji wekslowej z załącznikami, sąd uzyska nieporównanie szerszy wgląd w sprawę, a pozwany konsument możliwość prezentacji swych argumentów przed wydaniem nakazu, czego zwykle nie mógł zrobić.

Trzeba pamiętać, że nakazy zapłaty wydawane są teraz na podstawie przedłożonych przez powoda dokumentów na posiedzeniu niejawnym sądu bez udziału pozwanego, a nawet bez jego pisemnego stanowiska. A nieprawomocny nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, dolegliwy dla pozwanego prawie tak samo jak zajęcie komornicze. Procedura ta zakłada, że przedstawione dokumenty, w szczególności weksel, są niemal pewne, a z tym bywa różnie.

Czytaj także: Konsument ma być lepiej chroniony przed wekslem - projekt nowelizacji KPC i innych ustaw

Ochronie konsumenta ma też służyć przedłużony termin na odwołanie od nakazu zapłaty, tzw. zarzuty: do miesiąca, jeśli dłużnik jest z terenu Polski, i trzy miesiące, gdy doręczenie nakazu ma nastąpić poza Unią Europejską. Dla uniknięcia komplikacji terminy te mają dotyczyć zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. A więc nowela wykracza poza wskazania TSUE z kilku spraw polskich i niemieckich, aby państwa członkowskie zapewniły możliwość kontroli sądowej treści umowy, wraz z deklaracją wekslową, by wykluczyć nieuczciwe warunki umowne.

Opłata sądowa od odwołania konsumenta od nakazu zapłaty nie będzie mogła przekraczać 750 zł – to kolejny ukłon w stronę konsumentów.

Nowela poszerza też zakaz przenoszenia praw z weksla wystawionego przez konsumenta (zwykle jako zabezpieczenie jakiegoś zakupu, pożyczki, kredytu) na inne osoby, np. firmy windykacyjne, i obejmie nie tylko – jak teraz – kredyty konsumenckie, ale wszelkie umowy konsumenta z przedsiębiorcą. Ochrona ma obejmować też nie tylko stronę umowy zawartej z przedsiębiorcą, czyli dłużnika, ale też poręczycieli, którzy w takich kontraktach często występują i są narażani na sądowe postępowanie nakazowe.

Nowela rozszerza też możliwość przesłania pisma procesowego z zachowaniem terminu w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, a nowe przepisy będą stosowane do weksli wystawionych od po tej dacie, czyli na przyszłość.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e-sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Etap legislacyjny: ustawa trafi do Senatu