Sylwestrowe porady UOKiK dla konsumentów

Bilet na imprezę, sukienka, fryzura, makijaż, fajerwerki – sylwestrowe przygotowania już się rozpoczęły.

Aktualizacja: 31.12.2014 12:12 Publikacja: 31.12.2014 11:15

Sylwestrowe porady UOKiK dla konsumentów

Foto: www.sxc.hu

O tym jednak, że nieudaną imprezę sylwestrową można reklamować, a organizator ponosi odpowiedzialność za pozostawione w szatni płaszcze, przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Umową jest bilet

Bilet na imprezę oznacza zawarcie umowy. Na jej podstawie przedsiębiorca zobowiązuje się zorganizować imprezę, a konsument zapłacić za bilet.

Ustalenie najważniejszych punktów organizowanego wieczoru tj. ilość ciepłych dań, napojów, rodzaj muzyki, nawet drogą mailową zdecydowanie ułatwi dochodzenie roszczeń w przypadku konfliktu z przedsiębiorcą.

Warto pamiętać, że jeśli do zmiany istotnych warunków umowy – miejsca, ceny, programu itp. - dojdzie z winy organizatora, to powinniśmy mieć możliwość rezygnacji bez ponoszenia kosztów. W przeciwnym razie nagła zmiana planów może być dla nas kosztowna i oznaczać stratę wpłaconych pieniędzy. Jednak w każdym przypadku kwota naliczana konsumentowi powinna być adekwatna do poniesionych przez organizatora wydatków.

W sytuacji, gdy np. planujemy Sylwester na stoku, za niewykorzystany karnet z powodu m.in. pogorszenia warunków atmosferycznych, awarii wyciągu, należy się nam zwrot pieniędzy proporcjonalnie do niewykorzystanych zjazdów.

Jeżeli zaś organizator nie zapewni wszystkich atrakcji, np. zamiast obiecanego zespołu muzyka będzie odtwarzana z płyt, możemy złożyć reklamację, domagając się obniżenia ceny za bilet.

Obowiązki szatni

Zaginięcie rzeczy pozostawionych w szatni, mimo umieszczonej informacji „za zaginięcie lub zniszczenie garderoby szatnia nie ponosi odpowiedzialności" – to przykład niezgodnej z prawem praktyki.

Zgodnie z art. 835 k.c. z chwilą oddania rzeczy w szatni restauracji, teatru czy dyskoteki dochodzi do zawarcia umowy przechowania. Jej stronami są konsument i prowadzący lokal, a przedmiotem umowy – zobowiązanie się przechowawcy do zachowania w stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej oddanej mu na przechowanie.

Należy przy tym pamiętać, iż przedsiębiorca odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni nie tylko wtedy, gdy jest płatna.

Szybka reakcja

Nieprawidłowo wykonaną fryzurę, czy zabieg kosmetyczny reklamujemy jak najszybciej.

Wzór reklamacyjny UOKiK:

Na podstawie kodeksu cywilnego, zawiadamiam, że żądam obniżenia wynagrodzenia o kwotę.............. zł (słownie złotych:.............) zawartej umowy o dzieło dotyczącej wykonana przez Państwa usługi fryzjerskiej w dniu......

Wykonane przez Państwa dzieło zostało wykonane wadliwie, gdyż nałożony na włosy kolor farby znacznie odbiega od oczekiwanego przeze mnie. Farba nie została równomiernie nałożona na włosy co spowodowało że są one w różnych odcieniach. Wada została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

W związku z tym, różnicę pomiędzy kwotą uiszczoną przeze mnie za dzieło bez wady, a kwotą obniżoną ze względu na wadę wykonanego dzieła proszę zwrócić na konto.......... w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma.

Konsumentom przysługuje prawo do naprawy usługi, obniżenia ceny albo przyznanie rabatu. Odstąpienie od umowy jest możliwe, jeśli wada jest istotna (np. trwała spaliła włosy, zamiast koloru blond wyszedł inny, zabieg kosmetyczny spowodował chorobę itp.).

Możemy domagać się odszkodowania, jeżeli w związku z wadliwym wykonaniem usługi narażeni zostaliśmy na dodatkowe koszty, np. skorzystanie z usług innego przedsiębiorcy. Konieczne są rachunki, aby udowodnić poniesioną szkodę i wystąpić o odszkodowanie.

Dla bezpieczeństwa

Kupując fajerwerki powinniśmy sprawdzić czy:

- obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna;

- elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają;

- lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem;

- podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi;

- instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej: informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

Gdzie szukać pomocy

W razie problemów ze sporządzeniem reklamacji, dochodzeniem praw konsumenci mogą liczyć na pomoc Inspekcji Handlowej, miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych - Federacji Konsumentów. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu 800 007 707 lub mailowo porady@dlakonsumentow.uokik.gov.pl.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego