W internecie krąży film, na którym klient waży piersi z kurczaka kupione w sklepie Biedronka. Okazuje się, że ich masa jest o 100 g niższa od podanej na opakowaniu. W takiej sytuacji konsumenci mogą składać reklamację.

Sklep sam z siebie nie pakuje piersi z kurczaka. Dostaje je od producenta. Jeśli jednak okaże się, że masa produktu jest rzeczywiście mniejsza od tej z etykiety, sklep będzie odpowiadał przed konsumentem.

– Taki towar jest wadliwy. Można go zwrócić i odzyskać pieniądze. Można też żądać obniżenia ceny za taki produkt – mówi Krzysztof Bąk, radca prawny z kancelarii Nowakowski i Wspólnicy. Dodaje, że sprzedawca może mieć później roszczenia względem dostawcy czy producenta.

Spółka Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci sklepów Biedronka, zapewnia, że masa produktów jest stale kontrolowana zarówno przez spółkę, jak i dostawców. Wykorzystywane są do tego legalizowane wagi, regularnie kalibrowane. Biuro prasowe Jeronimo Martins zaznacza też, że autorzy dotychczas publikowanych materiałów świadomie lub nieświadomie wprowadzają odbiorców w błąd. Gdy pojawiały się wątpliwości co do masy produktów, niezależnie od standardowych kontroli przeprowadzane były dodatkowe, które nie wykazywały nieprawidłowości.

Gdyby jednak się okazało, że masa produktu nie odpowiada tej z etykiety, sklep powinien rozpatrzyć reklamację. Odpowiedzialność za zapakowany produkt ponosi producent.

– Gdyby nie był to jednostkowy przypadek, ale nieprawidłowość dotyczyłaby całej partii produktu, producent musiałby się liczyć z postępowaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Gdyby potwierdziło się, że informacje na etykiecie wprowadzały w błąd, mielibyśmy do czynienia z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów – mówi Krzysztof Bąk. Dodaje, że każdy może o tym zawiadomić UOKiK, nie tylko klient, który nabył produkt.

Przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. przychodów z poprzedniego roku. Jeśli naprawi błąd i zaprzestanie nielegalnej praktyki, kary może niekiedy uniknąć.

Jeżeli sklep dostaje zapakowany produkt, a nieprawidłowości stwierdzi inspekcja handlowa podczas kontroli, sprawę przekazuje do Urzędu Miar. Jest on właściwy do kontroli przestrzegania przepisów ustawy o towarach paczkowanych. W takiej sytuacji konsekwencje za podanie nieprawidłowej masy produktu ponosi osoba odpowiedzialna za jego pakowanie. Grozi jej za to kara grzywny do 3 tys. zł.

Bywa też i tak, że niektóre sklepy same pakują np. wędlinę czy inne produkty.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

– Jeżeli stwierdzimy, że podana jest nieprawidłowa masa produktu, konsekwencje ponosi osoba, która go pakowała – mówi Waldemar Kołodziejczyk z Wydziału Prawno-Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Tłumaczy, że w małych partiach towaru jest to traktowane jako wykroczenie, za które grozi grzywna do 5 tys. zł.

Gdy skala takiej nieprawidłowości jest bardzo duża, zastosowanie mają przepisy art. 286 kodeksu karnego. Zgodnie z nimi taka osoba naraża się na karę pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Górna granica tej kary za czyn mniejszej wagi wynosi dwa lata.