Rzecznik Finansowy składa skargę nadzwyczajną ws. pożyczki gotówkowej w SKOK

Rzecznik Finansowy wniósł skargę nadzwyczajną od wyroku sądu apelacyjnego w sprawie pożyczki gotówkowej udzielonej przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Kujawiak”.

Publikacja: 22.09.2023 09:42

Rzecznik Finansowy składa skargę nadzwyczajną ws. pożyczki gotówkowej w SKOK

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczy pożyczkobiorcy, który w kwietniu 2013 roku zawarł z Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową „Kujawiak” we Włocławku umowę pożyczki zabezpieczonej hipoteką na kwotę 1,6 mln zł.

SKOK skierował pozew przeciwko pożyczkobiorcy wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla. Sąd Okręgowy w Toruniu wydał nakaz zapłaty. Na skutek złożonych zarzutów wyrokiem z21 czerwca 2018 roku, SO utrzymał częściowo w mocy nakaz zapłaty. Następnie po rozpatrzeniu apelacji pozwanego, wyrokiem z 27 maja 2020 roku, Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, nieznacznie modyfikując nakaz zapłaty, zasadniczo jednak utrzymując go w mocy.

Rzecznik Finansowy wskazuje, że zarówno Sąd Okręgowy w Toruniu, jak i Sąd Apelacyjny w Gdańsku przy rozpatrywaniu sprawy całkowicie pominęły obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony konsumenta, wbrew ciążących na nich obowiązkach w tym zakresie.

Sądy te nie dokonały oceny postanowień zawartych w umowie pożyczki, m.in. w zakresie regulującym zmiany oprocentowania pod kątem ich abuzywności i nie zniwelowały nierówności istniejącej pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

W ocenie Rzecznika Finansowego sąd, rozpoznając sprawę powinien uwzględnić treść umowy i dokonać oceny, czy w przedmiotowym stanie faktycznym roszczenie jest zgodne z prawem, w świetle przepisów chroniących konsumenta. - Brak takiego działania należy potraktować jako wsparcie działań podmiotu rynku finansowego, nakierowane na wykorzystanie słabszej pozycji konsumenta - podkreśla RF.

W komunikacie podkreślono, że działania Rzecznika Finansowego w tej konkretnej sprawie mogą korzystnie przełożyć się na sytuację innych konsumentów. Osoby będące w podobnej sytuacji, będą miały bowiem szansę na zmianę prawomocnych orzeczeń, w drodze skargi nadzwyczajnej.

Czytaj więcej

Spłacił prawie całą pożyczkę, sąd kazał oddać jeszcze raz. SN uchylił wyrok

Sprawa dotyczy pożyczkobiorcy, który w kwietniu 2013 roku zawarł z Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową „Kujawiak” we Włocławku umowę pożyczki zabezpieczonej hipoteką na kwotę 1,6 mln zł.

SKOK skierował pozew przeciwko pożyczkobiorcy wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla. Sąd Okręgowy w Toruniu wydał nakaz zapłaty. Na skutek złożonych zarzutów wyrokiem z21 czerwca 2018 roku, SO utrzymał częściowo w mocy nakaz zapłaty. Następnie po rozpatrzeniu apelacji pozwanego, wyrokiem z 27 maja 2020 roku, Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, nieznacznie modyfikując nakaz zapłaty, zasadniczo jednak utrzymując go w mocy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?