Frankowiczom z Getin Noble Bank upływa ważny termin

21 sierpnia upływa termin zgłaszania wierzytelności wobec Getin Noble Bank wyznaczony przez sąd. Zgłoszenie wierzytelności później nadal będzie możliwe, ale trzeba będzie uiścić sporą opłatę. Tymczasem wierzyciele skarżą się na trudności z dokonaniem zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Publikacja: 19.08.2023 14:32

Frankowiczom z Getin Noble Bank upływa ważny termin

Foto: Fotorzepa/Marta Bogacz

Jak informuje Rzecznik Finansowy, trzydziestodniowy termin zgłaszania wierzytelności  wyznaczył Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy przed którym toczy się postępowanie w sprawie upadłości Getin Noble Banku S.A. (sprawie o sygn. akt: WA1M/GU/188/2023). Od ogłoszenia upadłości 20 lipca kredytobiorcy mogą zgłaszać wierzytelność wynikającą z zapłaty przez nich środków w związku z nieważnością umowy kredytowej waloryzowanej w CHF. Zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego, jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. To oznacza, że 21 sierpnia to ostatni dzień na zgłoszenie (na stronie RF podana jest data 19 sierpnia). 

Rzecznik Finansowy podkreśla, że termin trzydziestodniowy wynika z przepisów Prawa upadłościowego, ale ma charakter sądowy i jego niezachowanie nie wywołuje skutków w postaci utraty prawa zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Jednak wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do jej zgłaszania, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego w wysokości 15 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. To oznacza, że  opłata za zgłoszenie wierzytelności po 21 sierpnia 2023 r. wyniesie 1010,49 zł.

Czytaj więcej

Upadłość Getin Banku. Resort Ziobry podpowiada klientom i wierzycielom

Ale to nie wszystko.  Kredytobiorca, który zwleka ze zgłoszeniem wierzytelności, nie będzie mógł podważać czynności dokonanych w postępowaniu upadłościowym przed zgłoszeniem przez niego wierzytelności. Dotyczy to np. uchwał zgromadzenia wierzycieli, uchwał rady wierzycieli i orzeczeń sędziego-komisarza, a także czynnościach dokonanych przez syndyka. Wierzyciel nie może domagać się powtórzenia tych czynności.

Dalsze zwlekanie może doprowadzić do tego, że wierzytelność w ogóle nie zostanie uwzględniona w planie podziału masy upadłości, jeśli syndyk taki plan złoży. Chodzić może zarówno o plan częściowy, jak i ostateczny plan podziału. Rzecznik Finansowy zaznacza, że takie skutki mogą mieć miejsce, jeśli zgłoszenie  nastąpiłoby w odległym terminie od terminu wyznaczonego przez sąd.

- W przypadku kilkudniowego opóźnienia najbardziej istotną konsekwencją będzie konieczność poniesienia kosztów postępowania upadłościowego – podkreśla RF.

Rzecznik Finansowy informuje, że docierają do niego sygnały dotyczące problemów technicznych ze zgłoszeniem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych wierzytelności wobec Getin Noble Banku S.A. Chodzi o nieaktywne okna w systemie teleinformatycznym, trudności z wczytywaniem danych, zapisywaniem wniosków, czy załadowaniem strony internetowej. W tej sytuacji Rzecznik skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości pisemną prośbę wyjaśnienie tych trudności i bezzwłoczne ich wyeliminowanie.  

- Wierzycielom zalecamy niezwłoczne podjęcie działań w celu zgłoszenia przysługujących im wierzytelności - napisał RF na swojej stronie.

Jak informuje Rzecznik Finansowy, trzydziestodniowy termin zgłaszania wierzytelności  wyznaczył Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy przed którym toczy się postępowanie w sprawie upadłości Getin Noble Banku S.A. (sprawie o sygn. akt: WA1M/GU/188/2023). Od ogłoszenia upadłości 20 lipca kredytobiorcy mogą zgłaszać wierzytelność wynikającą z zapłaty przez nich środków w związku z nieważnością umowy kredytowej waloryzowanej w CHF. Zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego, jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. To oznacza, że 21 sierpnia to ostatni dzień na zgłoszenie (na stronie RF podana jest data 19 sierpnia). 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?