Spółka Med Professional z Wysogotowa (obecnie w likwidacji) organizowała w hotelach, restauracjach czy domach kultury spotkania, podczas których uczestnikom sprzedawała m.in. maty masujące, oczyszczacze powietrza, odkurzacze.

- Postawiłem Med Professional zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd co do celu spotkania, otrzymywania nagród, przysługującego prawa do odstąpienia od umowy, a także zarzut niezwracania wpłaconej kwoty w sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy. Takie nieetyczne działania miały skłonić konsumentów, często osoby starsze, aby kupili oferowane produkty po cenach znacznie wyższych niż rynkowe – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Czytaj więcej

UOKiK: ponad 1,2 mln zł kary za pokazy handlowe. Zapłaci też prezes

Konsumenci byli zapraszani na akcje społeczne mające na celu ratowanie miejsc pracy lub wsparcie polskiej gospodarki albo na promocję nowej sieci sklepów. Telemarketerzy obiecywali wartościowe prezenty za samo przyjście. Na miejscu okazywało się, że prowadzona jest sprzedaż produktów ze stałej oferty spółki.

„Naciąganie ludzi na zakup na raty sprzętu o niskiej wartości i jakości za który ww firma oczekiwała 10 000 PLN. (…) Jakże wielkie było moje zaskoczenie że zamiast mojego obiecanego Laptopa którego nawet kolor wybierałem podczas rozmowy telefonicznej otrzymałem niskiej jakości perfumy damskie oraz tablet lcd do rysowania na nim rysikiem o wartości 10 zł” - napisał jeden z konsumentów w skardze do Urzędu.

Spółka wywoływała w uczestnikach spotkań wrażenie, że wylosowali oni nagrody. Nie informowała, że aby je dostać, muszą kupić  inne produkty. Niektórzy "nagrodzeni" dowiadywali się o tym dopiero z podpisanej umowy.

„Euforia związana z wylosowaniem nagrody zwłaszcza maty masującej spowodowała brak czujności i zgodę na wpłatę 50 zł, a dopiero po powrocie do domu wyczytałem z 1 egz. dokumentu umowy jaki otrzymałem, że za to zapłacę ok. 10000 zł w ratach mimo, że umowy kredytowej nie otrzymałem.” - twierdzi jeden z uczestników spotkań.

Konsumenci byli też informowani, że nie mogą odstąpić od umowy, choć zgodnie z prawem w przypadku umowy zawartej na pokazie konsument ma 14 dni na przemyślenie zakupu i ewentualną rezygnację z niego. Nie ma znaczenia, że  otrzymał „prezent”. Przedstawiciele firmy przekonywali jednak, że w tej sytuacji jedynym wyjściem jest podpisanie aneksu z obniżeniem ceny i zwrotem części produktów.

A gdy konsument mimo to skutecznie odstąpił od umowy, spółka Med Professional nie zwracała mu wpłaconych pieniędzy, choć miała taki obowiązek na podstawie art. 32 ustawy o prawach konsumenta.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce za każdą stosowaną praktykę grozi kara do 10 proc. obrotu. Konsekwencje finansowe może także ponieść osoba zarządzająca - prezes Med Professional, a obecnie jej likwidator. Za umyślne dopuszczenie do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów grozi mu kara do 2 mln zł.

Od 1 stycznia 2023 r.
Ważne zmiany dotyczące pokazów i wycieczek

* Zakazane jest zawieranie z konsumentami umów dotyczących usług finansowych (np. kredytu konsumenckiego) podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa jest nieważna z mocy prawa i nie wywołuje skutków dla konsumenta.

* Firmy nie mogą już przyjmować płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

* Można  odstąpić od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi m.in. o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.

* Wydłużony do 30 dni został termin na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.