Publikuje też poradnik dla klientów w formie pytań i odpowiedzi wziętych z codziennej praktyki.

To problem kredytów konsumenckich i hipotecznych. Choć zjawisko, jak wynika z zaprezentowanych danych, jest mniejsze niż przed kilku laty, to instytucje finansowe wciąż nie wypełniają ustawowego obowiązku proporcjonalnego zwrotu wspomnianych kosztów przy wcześniejszej spłacie zobowiązania kredytowego.

W ocenie RF, jeżeli umowę kredytu hipotecznego zawarto przed 22 lipca 2017 r., to po wcześniejszej jego spłacie kredytobiorcy, według przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, nie przysługuje uprawnienie do proporcjonalnego zwrotu pozaodsetkowych kosztów za okres, o który skrócono czas jej obowiązywania.

Odmiennie należy zaś oceniać sytuację kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytu hipotecznego od 22 lipca 2017 r. Mimo jednak obowiązywania od tego dnia art. 39 ust. 1 ustawy banki nadal odmawiają proporcjonalnego rozliczenia pozaodsetkowych kosztów po wcześniejszej spłacie.

W ocenie RF art. 39 ust. 1 implementujący art. 25 ust. 1 dyrektywy nr 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi należy rozumieć tak, że po wcześniejszej spłacie kredytobiorca jest uprawniony do obniżenia proporcjonalnego wszystkich kosztów kredytu.

Czytaj więcej

Szybko pozbyli się kredytu, ale pieniądze z prowizji dostaną później