Frankowicz nie zapłaci podatku

Umorzona przez bank kwota kredytu zawartego we frankach szwajcarskich i przeliczonego na złote nie jest przychodem kredytobiorcy. Nie wykazuje się jej w zeznaniu rocznym.

Publikacja: 04.04.2022 05:53

Frankowicz nie zapłaci podatku

Foto: Adobe Stock

Dobra wiadomość dla osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy we frankach. Kwota umorzona na podstawie umowy z bankiem nie jest ich przychodem. Taką odpowiedź otrzymała od skarbówki podatniczka, która zaciągnęła kredyt w 2008 r. W 2018 zawarła umowę z bankiem, na podstawie której kwota ta została przeliczona na złote. Bank zwolnił podatniczkę ze spłaty 207 tys. zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatniczka nie wykazuje umorzonej kwoty w zeznaniu rocznym, gdyż zastosowanie znajdzie zaniechanie poboru podatku.

Czytaj więcej

Frankowicze stracili dom. Ziobro składa skargę nadzwyczajną

Jak wyjaśnia Agnieszka Telakowska-Harasiewicz, doradca podatkowy w SSW Pragmatic Solutions, co do zasady umorzenie kredytu lub jego części (bądź też umorzenie kwot odsetek od kredytu) oznacza, że kredytobiorca uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i powinien zapłacić podatek dochodowy.

15 marca br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów, które przedłużyło na 2022 rok zaniechania poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Rozporządzenie to poprzedzone było podobnym rozporządzeniem, które obowiązywało do 31 grudnia 2021 r.

Według Agnieszki Telakowskiej-Harasiewicz w praktyce zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporządzenia oznacza zwolnienie z PIT umorzonej przez bank kwoty wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego. Dotyczy to umorzenia zarówno kwoty głównej kredytu, odsetek, jak i niektórych opłat związanych z otrzymaniem kredytu.

– Warunkiem zastosowania zaniechania poboru podatku jest to, aby kredyt dotyczył jednej inwestycji mieszkaniowej, a kredytobiorca nie korzystał już wcześniej z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej. Należy również pamiętać, iż przepisy dotyczą kredytów hipotecznych udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. – mówi Agnieszka Telakowska-Harasiewicz.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-2.4011.1273.2021.2.MK

Dobra wiadomość dla osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy we frankach. Kwota umorzona na podstawie umowy z bankiem nie jest ich przychodem. Taką odpowiedź otrzymała od skarbówki podatniczka, która zaciągnęła kredyt w 2008 r. W 2018 zawarła umowę z bankiem, na podstawie której kwota ta została przeliczona na złote. Bank zwolnił podatniczkę ze spłaty 207 tys. zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatniczka nie wykazuje umorzonej kwoty w zeznaniu rocznym, gdyż zastosowanie znajdzie zaniechanie poboru podatku.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Paliwo będzie droższe o 50 groszy na litrze, rachunki za gaz o jedną czwartą
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?