Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie nadzoruje śledztwo w sprawie oszustw przy zakupie  kryptowaluty bitcoin na platformach inwestycyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego aspenholding.com. Śledztwo wszczęto po zawiadomieniach od wielu pokrzywdzonych.

Nabór zainteresowanych inwestycjami w kryptowaluty odbywał się za pośrednictwem informacji medialnych, zawierających link z adresem odsyłającym do strony Aspen Holding. Pokrzywdzeni otrzymywali telefony od  osób podających się jako doradcy klienta m.in. z numerów o początkowej kombinacji 48 71 716 (...). Po nawiązaniu kontaktu, dokonywano szeregu operacji finansowych, przy użyciu zagranicznych kantorów internetowych, platform inwestycyjnych. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują, że pokrzywdzeni, którzy już zgłosili się do organów ścigania, utracili wszystkie zainwestowane pieniądze.

Podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej zwraca się do wszystkich osób, które zadeklarowały zamiar inwestowania swoich środków finansowych i podjęły działania inicjowane przez przedstawicieli podmiotu Aspen Holding, o poinformowanie o tym fakcie najbliższej jednostki policji lub prokuratury albo zwrócenie się bezpośrednio do Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.