Dokładne zasady dotyczące wagi, rodzaju czy ilości dopuszczalnego sprzętu określa regulamin danej linii lotniczej.

Jeśli sprzęt zaginął lub opóźnił się, należy zgłosić to od razu na lotnisku w biurze rzeczy zaginionych gdzie pasażer otrzyma raport niegodności mienia (PIR). W przypadku uszkodzenia na reklamację mamy 7 dni, a jeśli uszkodzony sprzęt dotarł z opóźnieniem -21 dni od jego odebrania. Aby wykazać poniesioną szkodę, najlepiej przedstawić linii lotniczej rachunek za zakup sprzętu. Maksymalna kwota odszkodowania do 6000 zł.

Jeżeli w wyniku opóźnienia bagażu podróżny musiał wypożyczyć sprzęt na miejscu może domagać się zwrotu kosztów od przewoźnika (należy zachować rachunek z wypożyczalni).

W przypadku sporu z linią z innego kraju Europy pomóc może sieć Europejskich Centrów Konsumenckich.

W pociągu narty lub snowboard przewozi się co do zasady jako bagaż podręczny, którego podróżny powinien pilnować samodzielnie. Jeśli jednak w wyniku braku miejsca pracownik przewoźnika zadecyduje o umieszczeniu bagażu poza zasięgiem wzroku pasażera, wówczas odpowiada za jego zniszczenie lub zagubienie, jeśli nastąpiło to na skutek rażącego niedbalstwa.