Prokurator Generalny składa skargę nadzwyczajną: sąd doprowadził do legalizacji lichwiarskiego wykorzystania konsumenta

Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty, zarzucając mu naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony konsumentów.

Aktualizacja: 06.05.2021 11:41 Publikacja: 06.05.2021 10:39

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Wojciech Olkuśnik

Jak podaje w komunikacie Prokuratura Krajowa, 25 października 2016 roku spółka z Gdyni wniosła do sądu pozew w postępowaniu nakazowym z weksla, przeciwko dwojgu małżonkom, żądając zasądzenia solidarnie kwoty 11 820,76 złotych wraz z odsetkami ustawowymi.

Podstawą żądania była zawarta z jednym z małżonków umowa pożyczki na kwotę 14 999,88 złotych. Obejmowała ona kwotę rzeczywiście wypłaconą pożyczkobiorcy w wysokości 6 000 złotych, opłatę przygotowawczą w wysokości 250 złotych, opłaty administracyjne w łącznej wysokości 8 080,44 złotych oraz odsetki. Zabezpieczeniem zobowiązania był wystawiony przez pożyczkobiorcę weksel własny in blanco. Poręczyła za niego małżonka pożyczkobiorcy.

Spółka wezwała pozwanych do wykupu weksla, do czego jednak nie doszło, a Sąd Rejonowy w Gdyni nakazał pozwanym zapłatę dochodzonej kwoty. Pozwani wnieśli co prawda zarzuty od nakazu zapłaty, jednak wobec nieuzupełnienia w terminie braków formalnych zarzutów, zostały one odrzucone, a nakaz zapłaty uprawomocnił się. Na wniosek spółki sąd nadał mu klauzulę wykonalności i na jego podstawie komornik wszczął postępowanie egzekucyjne.

W skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny podniósł, że sąd wydał nakaz zapłaty niemożliwy do zaakceptowania w Rzeczypospolitej Polskiej jako państwie rządzonym na podstawie i w granicach prawa zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jak podkreślono, sąd zaskarżonym nakazem zapłaty doprowadził do legalizacji lichwiarskiego wykorzystania konsumenta, dlatego jako sprzeczny z zasadą sprawiedliwości społecznej, nakaz ten nie powinien funkcjonować w obrocie prawnym.

W skardze zwrócono uwagę, że wysokość opłaty administracyjnej stanowiła około 135% wartości środków faktycznie wypłaconych na konto pożyczkobiorcy. W ocenie Prokuratora Generalnego, od samego początku, umowa pożyczki zakładała zatem rażące pokrzywdzenie pożyczkobiorcy, przy nadmiernym i nieproporcjonalnym uprzywilejowaniu pożyczkodawcy. Umowa ta zawierała postanowienia sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, tj. zasadami uczciwego obrotu, sprawiedliwości i równości kontraktowej.

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Gdyni.

Jak podaje w komunikacie Prokuratura Krajowa, 25 października 2016 roku spółka z Gdyni wniosła do sądu pozew w postępowaniu nakazowym z weksla, przeciwko dwojgu małżonkom, żądając zasądzenia solidarnie kwoty 11 820,76 złotych wraz z odsetkami ustawowymi.

Podstawą żądania była zawarta z jednym z małżonków umowa pożyczki na kwotę 14 999,88 złotych. Obejmowała ona kwotę rzeczywiście wypłaconą pożyczkobiorcy w wysokości 6 000 złotych, opłatę przygotowawczą w wysokości 250 złotych, opłaty administracyjne w łącznej wysokości 8 080,44 złotych oraz odsetki. Zabezpieczeniem zobowiązania był wystawiony przez pożyczkobiorcę weksel własny in blanco. Poręczyła za niego małżonka pożyczkobiorcy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Dobra wiadomość dla frankowiczów z Getin Banku. Jest wyrok sądu
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Prawo drogowe
Mariusz Ciarka: Kasowanie punktów karnych równe dla wszystkich
Prawo pracy
Najnowsze zmiany dla przedsiębiorców są dla nich szkodliwe
Mundurowi
Jest prawomocny wyrok ws. dezubekizacji bohatera operacji "Samum"
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy