Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2015/2120, zmienionym rozporządzeniem (EU) 2018/1971 krajowi dostawcy usług połączeń głosowych i sms-ów zagranicznych wewnątrz Unii są zobowiązani do stosowania regulowanych cen maksymalnych (taryfy regulowanej). Nowe stawki nie mogą przekroczyć:

-  0,19 euro netto tj. 81 groszy za minutę połączenia,

- 0,06 euro netto tj. 25 groszy za wiadomość sms.

Czytaj też: Międzynarodowy telekompromis

Limity w walucie polskiej są obliczone na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych przez Europejski Bank Centralny 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca 2019 r., zgodnie z rozporządzeniem.

Nowe ceny regulowane dotyczą usług:

- świadczonych dla konsumentów,

- za które opłata naliczana jest, w całości lub w części, w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie,

- świadczonych w sieciach ruchomych oraz stacjonarnych.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Przepisy zobowiązują operatorów do wprowadzenia zmian obowiązujących już umowach, a także w stosowanych wzorcach umownych. Abonenci powinni też otrzymać informację o obniżce najpóźniej miesiąc przed wejściem zmian w życie. Wystarczy podanie takiej informacji do publicznej wiadomości np. na stronie operatora.

Czy dostawcy będą mogli oferować usługi po cenach wyższych niż wskazane w rozporządzeniu? Tak, ale  wyłącznie w ramach taryf alternatywnych. Zanim konsument wybierze taką taryfę, będzie musiał być poinformowany o charakterze korzyści, które w ten sposób utraci.

Abonenci, którzy będą korzystać z taryf alternatywnych w dniu 15 maja 2019 r. mogą nieodpłatnie, w ciągu jednego dnia przejść na taryfę regulowaną. Operator przeniesie ich na nią automatycznie  w dniu 15 lipca 2019 r., jeżeli do tego dnia nie potwierdzą, ani nie zadeklarują wyboru taryfy alternatywnej.

Zgodnie z rozporządzeniem abonenci powinni być poinformowani o zmianie warunków umów obejmujących taryfy alternatywne, także  o wprowadzeniu uprawnienia do przełączenia na taryfę regulowaną, na miesiąc przed wejściem tych zmian w życie.

Przypomnijmy, że od czerwca 2017 roku obowiązuje zasada roam like at home - osoby podróżujące po Unii Europejskiej mogą korzystać z usług operatorów bez  dodatkowych opłat, uiszczają jedynie stawki krajowe za połączenie.

Zmiany, które wejdą w życie 15 maja, dotyczą wyłącznie usług łączności wewnątrz UE tj. połączeń oraz SMS inicjowanych w Polsce na numery z krajów UE i EOG i odnoszą się zarówno do usług połączeń międzynarodowych i SMS w sieciach komórkowych jak i  stacjonarnych.