Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 352

The Economic Intelligence Unit, dział badań i analiz brytyjskiego tygodnika „The Economist”, publikuje roczny raport na podstawie następujących kryteriów: proces wyborczy i pluralizm, funkcjonowanie rządu, partycypacja polityczna, kultura polityczna i swobody obywatelskie.

Wynik, który osiągnęła Białoruś, został nazwany jednym z najgorszych w 2022. Analizując wymienione kryteria, przyznano jej 1,99 pkt. na 10 możliwych.

Notę 0,00 Białorus otrzymała za proces wyborczy i pluralizm. Od sfałszowanych wyborów prezydenckich w 2020 r. białoruski dyktator Łukaszenka brutalnie trzyma się władzy i tłumi opozycję, zaś jego rządy definiowane są jako reżim autorytarny..

Rosja również odniosła "sukces", spadając o 22 miejsca we Wskaźniku Demokracji na 146. miejsce – największy spadek w 2022 r.