Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 253

Putin rozkazał dekretem, by żołnierzom kontraktowym i zmobilizowanym wypłacono po 195 tys. rubli (3100 USD).

W dekrecie opublikowanym na stronie Kremla Putin wyjaśnił, że płatność ma na celu „dostarczenie dodatkowych środków wsparcia społecznego” żołnierzom kontraktowym i tym, którzy zostali zmobilizowani. Nie podał dalszych szczegółów.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie oferowane żołnierzom kontraktowym wynosi 160 tys. rubli (2600 dolarów), czyli prawie trzykrotnie więcej niż średnia krajowa.

W zeszłym tygodniu Moskwa poinformowała, że „częściowa mobilizacja” 300 000 rezerwistów dobiegła końca, ale przyznała, że wystąpiły problemy. Ponad 2000 osób zostało aresztowanych podczas protestów w związku z przypadkami wzywania mężczyzn pomimo zwolnień lekarskich lub braku doświadczenia wojskowego.