Władimir Putin powiedział, że w wojnie nuklearnej nikt nie jest zwycięzcą i nigdy nie powinna ona zostać rozpętana. Przekonywał też, że Federacja Rosyjska „konsekwentnie kieruje się literą i duchem Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT)”

- Jako państwo będące stroną NPT i jeden z depozytariuszy Układu, Rosja konsekwentnie kieruje się jego literą i duchem. Nasze zobowiązania, wynikające z umów dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie redukcji i ograniczenia odpowiedniej broni, również zostały w pełni wypełnione - powiedział w poniedziałek Putin. 

Rosyjski przywódca przekonywał, że wojna nuklearna nigdy nie powinna zostać rozpętana. - A my opowiadamy się za równym i niepodzielnym bezpieczeństwem dla wszystkich członków społeczności światowej – mówił.

Czytaj więcej

Były prezydent Ukrainy: Potrzebujemy F-16, musimy zakończyć wojnę do końca roku

Putin zaznaczył, że zobowiązania wynikające z Układu „są w pełnym interesie krajów zarówno posiadających atom, jak i go nieposiadających”. - Przez ponad pół wieku swojego istnienia Układ stał się jednym z kluczowych elementów międzynarodowego systemu bezpieczeństwa i stabilności strategicznej - stwierdził w opublikowanym na stronie Kremla przesłaniu do uczestników 10. konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Zdaniem prezydenta Rosji „wszystkie kraje, które spełniają wymagania NPT, powinny mieć prawo dostępu do pokojowego atomu bez żadnych dodatkowych warunków”.