Terroryzm w sieci. ABW zobowiąże do usuwania groźnych treści

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie zobowiązał do usuwania ze stron internetowych treści o „charakterze terrorystycznym” albo zablokowania dostępu do nich.

Publikacja: 16.04.2024 15:30

Tempo wykrywania cyberzagrożeń w firmach jest dramatycznie niskie

Tempo wykrywania cyberzagrożeń w firmach jest dramatycznie niskie

Foto: Adobe Stock

Takie rozwiązania przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Implementuje on rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, które weszło w życie 7 czerwca 2021 r. Polska jest jednym z czterech państw które nie wdrożyły jeszcze tych przepisów. To ważne regulacje, bo mają pozwolić na łatwiejsze i szybsze kasowanie groźnych treści lub blokowanie dostępu do nich.

Usuwanie lub blokowanie treści w internecie

Zgodnie z projektem w Polsce organem właściwym (odpowiedzialnym za wykonanie rozporządzenia) m będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Będzie on mógł zobowiązać dostawców usług hostingu (w praktyce każdą stronę, która umożliwia dodawanie treści przez użytkowników) do usunięcia treści uznanych za mające „charakter terrorystyczny” albo zablokowania dostępu do nich. 

Zgodnie z rozporządzeniem, za treści takie uznaje się materiały, które podżegają do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, bezpośrednio lub pośrednio je popierają, stwarzając zagrożenie ich popełnienia. Nakłanianie to może być nakierowane zarówno na pojedyncze osoby, jak i grupy (w tym na przyczynienie się do popełnienia przestępstwa przez kogoś innego). Zakazane będą także treści instruujące jak tworzyć materiały wybuchowe, broń, trujące i niebezpieczne substancję oraz uczące konkretnych metod i technik działania terrorystów.

Rozporządzenie przewiduje także kategorię dostawców hostingowych szczególnie narażonych na treści terrorystyczne. Szef ABW będzie ich wskazywał, nadzorował wdrażanie przez te podmioty szczególnych środków oraz wydawał decyzję w ich sprawie. Będzie też mógł nakładać administracyjne kary pieniężne (ich egzekwowanie ma być uregulowane analogicznie do kar przewidzianych w RODO). Z działalności tej będzie on składał sprawozdanie i przekazywał informacje Komisji Europejskiej.

Od decyzji wydanych przez organ właściwy przysługiwać będzie skarga do sądu administracyjnego. Dziś usunięcie takich treści lub zablokowanie dostępu do nich wymaga zgody pierwszego zastępcy Prokuratora Krajowego oraz sądu, po nowelizacji zaś - tylko sądu.

Czytaj więcej

Hakerzy mogą spać spokojnie. Skromny urobek cyberbiura

Polska w ogonie krajów UE

Państwa członkowskie miały na implementację unijnego rozporządzenia tylko rok, ale do dziś nie zrobiły tego jedynie (oprócz naszego kraju) Grecja, Słowenia i Portugalia. 7 lutego 2024 r. Komisja Europejska wydała opinię zobowiązującą Polskę do implementacji tych przepisów w ciągu dwóch miesięcy. W ocenie KE obecna polska ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu nie przewiduje środków zapewniających natychmiastowe usuwanie takich treści internetowych, a jedynie ich blokowanie.

Takie rozwiązania przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Implementuje on rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, które weszło w życie 7 czerwca 2021 r. Polska jest jednym z czterech państw które nie wdrożyły jeszcze tych przepisów. To ważne regulacje, bo mają pozwolić na łatwiejsze i szybsze kasowanie groźnych treści lub blokowanie dostępu do nich.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy