Organ apelacji potrzebuje co najmniej 3 sędziów do funkcjonowania, ale kadencja dwóch z pozostałych trzech zakończyła się w ostatni wtorek 10 grudnia i nie mianowano nowych, bo blokuje to od 2 lat administracja Trumpa — pisze Reuter.

- Będziemy wspólnie z Unią Europejską pracować nad tymczasowym na razie rozwiązaniem — powiedziała rzeczniczka i dodała, że ma nadzieję, iż stałe rozwiązanie uda się znaleźć przed konferencją ministerialną krajów WTO w czerwcu.

Sędziowie dokończę zaczęte sprawy

Sędziowie organu apelacji doprowadzą do podjęcia decyzji w trzech rozpoczętych sprawach, w których już wysłuchano stron, mimo że organ apelacji przestał istnieć - poinformował Reutera przedstawiciel WTO.

Sędziowie Thomas Graham i Ujal Singh Bhatia, których kadencje wygasły 10 grudnia przesłali ambasadorowi Nowej Zelandii, Davidowi Walkerowi, przewodniczącemu organu rozjemczego (DSB) pismo z przedstawieniem takiego planu. Kadencja trzeciego sędziego Hong Zhao kończy się w listopadzie 2020.

Pismo ma być rozprowadzone wkrótce jako oficjalny dokument WTO.

Trzy sprawy prowadzone w postępowaniu apelacyjnym dotyczą opakowań bez nadruku wyrobów tytoniowych w Australii, działań Rosji w ograniczaniu importu sprzętu kolejowego (co zgłosiła Ukraina) i amerykańskich ceł antydumpingowych w imporcie papieru (co zgłosiła Kanada).