Carrefour podał w sprawozdaniu finansowym, że w pierwszym półroczu osiągnął w Polsce niemal 1, 1 mld euro przychodów. Bez sprzedaży paliw oznacza to wynik 10,8 proc. wyższy niż przed rokiem, a nie wliczając wyników nowych sklepów o 10,3 proc. wyższy. Ogółem przy stałych kursach i z wliczonymi paliwami sprzedaż wzrosła w ujęciu rocznym 10,5 proc.

Ogółem francuska grupa miała w półroczu 38,3 mld euro przychodu, który w ujęciu porównywalnym wzrósł 5,4 proc. W kontekście inflacji firma podkreśla, że utrzymała solidną dynamikę i skupiła się na klientach, co przełożyło się to na stały wzrost udziałów rynkowych w kluczowych krajach w szczególności Francji, Hiszpanii i Brazylii. Zgodnie z oczekiwaniami, wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wszystkich krajach Grupy stopniowo przyspieszyły, odzwierciedlając inflację w cenach materiałów, kosztów produkcji i dystrybucji. W drugim kwartale Carrefour zaobserwował nieznaczną ewolucję zachowań zakupowych konsumentów, szczególnie w krajach europejskich, w których inflacja jest najbardziej wyraźna, takich jak Hiszpania i Rumunia, co przekłada się na ograniczenie siły nabywczej.

Czytaj więcej

Biedronka nie boi się inflacji. Przychody i zysk w górę

Carrefour wyznaczył sobie cel bycia liderem w handlu cyfrowym. Cele grupy to sprzedaż za pośrednictwem swoim platform w wysokości 10 mld euro i dodatkowy wkład cyfrowy do obecnego dochodu operacyjnego w wysokości 600 mln euro.

W I kwartale firma przejęła Grupo Big w Brazylii, która jest ujęta w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych od 1 czerwca 2022 r. Trwa proces integracji, a pierwsze konwersje sklepów wejdą w życie we wrześniu 2022 r. Carrefour rozpoczął już pierwszą falę wspólnych negocjacji zakupowych oraz nową strukturę zarządzania. Z kolei Carrefour poinformował 19 lipca 2022 r. o podpisaniu umowy sprzedaży 60 proc. udziałów w spółce na Tajwanie. Ta transakcja wycenia Carrefour Taiwan na 2 mld euro. Zamknięcie transakcji podlega zatwierdzeniu przez tajwańskie organy ochrony konkurencji i innym warunkom. Wszystko powinno wejść w życie do połowy 2023 r.