Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, a zastrzeżenia budzą niektóre opłaty pobierane od dostawców przez wymienione sieci.

Prezes UOKiK prowadzi badanie rynku sprawdzając między innymi, czy warunki usług świadczonych przez sieci handlowe na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych mogą stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Usługi te polegają na wykonywaniu na rzecz dostawcy rozmaitych świadczeń związanych ze sprzedażą np. z marketingu czy logistyki. Sieć pobiera za nie różnego rodzaju opłaty.

Pierwsze postępowania wyjaśniające oparte na ustaleniach tego badania dotyczyły spółek Carrefour i Auchan Polska. W kolejnych prezes UOKiK sprawdzi praktyki Żabka Polska, Dino Polska i Transgourmet Polska (właściciel sieci Selgros Cash & Carry). Dwaj ostatni przedsiębiorcy pobierają od dostawców produktów rolno-spożywczych opłaty za transport produktów z magazynów centralnych sieci do ich poszczególnych sklepów. Centralny system dystrybucji towarów jest zdaniem urzędników nieodłączną częścią modelu biznesowego sieci handlowych, a koszty jego organizacji powinny one ponosić we własnym zakresie. Z tego względu pobieranie specjalnych opłat logistycznych może stanowić nieuzasadnione obciążenie dla kontrahentów. Ponadto zakres niektórych usług świadczonych przez trzy spółki na rzecz dostawców może być określany w niejasny sposób.

Czytaj więcej

Ceny wciąż rosną, Polacy boją się o pracę

– Niedopuszczalna jest sytuacja, w której dostawcy muszą płacić za czynności, które stanowią integralną część działalności sieci lub nie wiedzą, jakie konkretne działania będą realizowane przez większego kontrahenta na ich rzecz. Takie praktyki mogą stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Postępowania wyjaśniające toczą się w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcom. Jeśli w ich trakcie potwierdzi się, że sprawdzane praktyki mogą stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, wówczas prezes UOKiK może postawić zarzuty przedsiębiorcom. Organizatorom sieci handlowych może wówczas grozić kara w wysokości do 3 proc. rocznego obrotu. Za podobne praktyki prezes urzędu nałożył w listopadzie 2021 r. karę 76 mln zł na spółkę Eurocash. Ponadto UOKiK przygotowuje raport dotyczący opłat za usługi świadczone przez sieci handlowe na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych.