W IV kwartale 2015 r. LPP miało 173 mln zł zysku netto, czyli o 11 proc. mniej niż prognozowano. Raportowany zysk netto spadł r/r o 29 proc., ale oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wzrósł o 25 proc., do 138 mln zł. W reakcji na wyniki kurs akcji LPP spada o 4,3 proc., do 5140 zł.

Powodem gorszego od oczekiwanego wyniku jest 36 mln zł strat na różnicach kursowych (głównie rubel i hrywna). Poza tym LPP miało wyższe od szacowanych koszty operacyjne i ujemne saldo operacyjne (zmiana metodologii rozpoznania fit-outów), co spowodowało, że zysk operacyjny był o 10 proc. gorszy od prognoz i wyniósł 236 mln zł (spadek r/r o 5 proc.). Zgodnie z oczekiwaniami marża brutto zmalała o 4,2 pkt, do 54,8 proc. z powodu umocnienia dolara i wysokiej konkurencji na rynku. Przychody wzrosły o 12 proc., do 829 mln zł.

Sprzedaż porównywalna w IV kwartale (w walutach stałych) wzrosła o 2,8 proc. Była dodatnia we wszystkich markach i we wszystkich krajach poza Polską (spadek odwiedzalności) i Niemcami (wysoka baza sprzedaży pierwszych sklepów – tzw. efekt otwarcia). Dwucyfrowo dodatni wzrost zanotowano w Rosji i na Ukrainie mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej w tych krajach.

Aby przeciwdziałać trwającemu od paru miesięcy spadkowi marż spółka starała się obniżać koszty funkcjonowania, które to w samym IV kwartale zmalały o 10 proc., do 244 zł/mkw (w całym roku o 15 proc.). Skala obniżki była już o wyraźnie niższa niż w poprzednich kwartałach i zarząd spodziewa się raczej wzrostu kosztów w tym roku.

W całym 2015 r. LPP zwiększyło przychody o 7,6 proc., do 5,13 mld zł, marża brutto spadła o 5,1 pkt, do 53,5 proc. Zysk operacyjny skurczył się o 17 proc., do 503 mln zł, zaś zysk netto o 26,6 proc., do 352 mln zł (69 mln zł strat netto na różnicach kursowych). Skorygowany zysk netto (107 mln zł aktywa podatkowego w 2014 r.) spadł o 5,5 proc., do 352 mln zł.