Natomiast od stycznia Agencja sfinalizowała w sumie 10 umów z inwestorami na kwotę 162 mln euro i mogących przynieść prawie 2,7 tys. nowych miejsc pracy.

Wśród negocjowanych projektów najwięcej pochodzi z sektora motoryzacyjnego (35 inwestycji, wartość 774,75 mln euro, planowane zatrudnienie 7786 osób), BPO (32 inwestycje, wartość 30,35 mln euro, 9460 nowych miejsc pracy), badawczo-rozwojowego (19 projektów, wartość 56,74 mln euro, 1991 nowych miejsc pracy). Na kolejnych miejscach znajduje się branża lotnicza (13 projektów) oraz spożywcza (12 projektów).

Pod względem kraju pochodzenia dominują inwestycje amerykańskie (47 projektów, 934,91 mln euro), niemieckie (30 inwestycji, 439,65 mln euro), następnie francuskie oraz włoskie – po 11 projektów inwestycyjnych.

Tylko w pierwszym kwartale PAIIZ podpisała umowy z ośmioma inwestorami. Zaplanowali oni zatrudnienie łącznie 2,6 tysiąca pracowników. Jak wcześniej, także w pierwszym kwartale dominują sektory: nowoczesnych usług dla biznesu, badawczo-rozwojowy, ICT, motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny i AGD.

W całym roku ubiegłym Agencja podpisała 54 umowy inwestycyjne o wartości ponad 1,8 miliarda euro. To blisko dwa razy więcej niż wartość nakładów zaplanowanych w 2013 roku. W podpisanych umowach zagraniczni inwestorzy zobowiązali się do utworzenia 8788 nowych miejsc pracy. To z kolei mniej niż rok wcześniej, gdy plany zatrudnieniowe zakładały powstanie przeszło 18,9 tys. miejsc pracy.

Kryzys mocno spowolnił napływ inwestycji zagranicznych. Według ONZ-owskiej agendy ds. handlu i rozwoju UNCTAD, w 2013 roku łączna wartość przepływów Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) co prawda wzrosła o 9 proc. (do 1,45 biliona dol.) w porównaniu z rokiem 2012, ale wobec okresu sprzed kryzysu (lata 2005-2007) była niższa aż o jedną czwartą. Według prognoz, 2014 rok zamknie się na świecie inwestycjami o wartości 1,6 bln dol., by w roku 2015 wzrosnąć do poziomu 1,74 bln dol. i 1,85 bln dol. w roku 2016.