Z bonu senioralnego skorzysta ponad pół miliona osób

Ponad pół miliona osób 75+ będzie mogło skorzystać z bonu senioralnego, czyli pieniędzy, które dostaną samorządy na świadczenie pomocy codziennej dla seniorów. Wartość bonu to do 2150 zł. Usługi będą dostępne w przyszłym roku.

Publikacja: 21.03.2024 14:10

Ponad pół miliona osób 75+ będzie mogło skorzystać z bonu senioralnego

Ponad pół miliona osób 75+ będzie mogło skorzystać z bonu senioralnego

Foto: Adobe Stock

Szczegółowe informacje na temat przyszłego bonu senioralnego przedstawiła Marzena Okły-Drewnowicz, ministra ds. polityki senioralnej. Bon senioralny będzie przysługiwał osobom 75+. Jego maksymalna wysokość wyniesie 2150 zł (jest to połowa płacy minimalnej, kwota będzie się zmieniała wraz z płacą minimalną). Pieniądze będą przeznaczone na pomoc najstarszym w miejscu zamieszkania. Tak, żeby kierowanie do placówek całodobowych było ostatecznością.

Minister poinformowała, że kwota może być niższa w zależności od tego, ile godzin usługi wsparcia dana osoba będzie potrzebowała. – Mówimy o wsparciu w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, pomocy w podstawowych czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych, czy też zapewnieniu kontaktów z otoczeniem – powiedziała.

Czytaj więcej

Bon senioralny. Ministra Marzena Okła-Drewnowicz tłumaczy, kto z niego skorzysta

Bon senioralny zadebiutuje w 2025 roku?

Najprawdopodobniej bon zostanie wprowadzony w przyszłym roku. W najbliższym czasie projekt ustawy zostanie upubliczniony i przekazany do konsultacji społecznych.

Ministra tłumaczyła, iż z pomocy skorzystać będą mogły osoby, które skończyły 75 lat i których dochód nie przekracza 5000 zł brutto. Dodatkowo będą miały do niego prawo osoby, których dzieci (lub bliscy mający obowiązek alimentacyjny) zarabiają do 2 wysokości płacy minimalnej w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 3 wysokości – w przypadku rodzin składających się z dwóch lub więcej osób. – To jest pomoc dla osób starszych, ale dla tych, których dorosłe dzieci pracują. Tak, by nie musiały rezygnować z pracy – mówiła.

Przyjęcie tych kryteriów oznacza, że z tego typu usług korzystać będzie ponad 530 tys. seniorów.

Czytaj więcej

Marzena Okła-Drewnowicz, ministra ds. polityki senioralnej: Polityka senioralna to także pomoc dla aktywnych 50-latków

Przedstawiając projekt na konferencji prasowej, minister podkreśliła, że program pomóc ma w rozwiązaniu kilku problemów: pozostawieniu na rynku pracy osób około 50+ i starszych, dostarczeniu usług wspierających nestorom, zwiększeniu grupy profesjonalnych opiekunów i opiekunek (minister szacuje, że powinno być to ok. 90 tys. osób), stworzeniu profesjonalnego rynku usług wsparcia, który często obecnie jest w szarej strefie. Bon jest dodatkowym projektem pomocy, nie zmienią się istniejące do tej pory programy prowadzone przez pomoc socjalną dla osób uboższych.

Samorządy zorganizują rynek usług opiekuńczych dla seniorów

Pieniądze na usługi dostaną samorządy lokalne (gminy) i to one będą organizowały rynek usług opiekuńczych i wspomagających. Marzena Okły-Drewnowicz uważa, że część tego typu usług będzie zlecana organizacjom pozarządowym, np. będą mogły je prowadzić Koła Gospodyń Wiejskich. Po to, by był to rynek profesjonalny, każdy nowy opiekun będzie musiał ukończyć 30-godzinny kurs przygotowujący do pracy z seniorami.

Kolejnym elementem polityki senioralnej będzie koordynacja zadań dotyczących placówek opieki całodobowej dla osób starszych.

Gospodarka
Polityka nadal rządzi w państwowych spółkach
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Gospodarka
Kadrowa rewolucja wolniejsza niż za PiS, ale rekrutacja często pozorna
Gospodarka
Rząd Portugalii przed trudnym zadaniem
Gospodarka
MFW: światowa gospodarka solidna, ale może być lepiej
Gospodarka
Rosjanie atakują Ukrainę z wózków golfowych. Przemysł nie nadąża za stratami