Polska zagrożona stagflacją. Eksperci BCC z rekomendacjami dla gospodarki

Problemem jest koncentracja na stymulowaniu konsumpcji kosztem dbałości o oszczędności i inwestycje. To skutkuje niskimi inwestycjami i zagrożeniem stagflacją – uważają autorzy raportu.

Aktualizacja: 07.07.2023 06:12 Publikacja: 07.07.2023 03:00

Polska zagrożona stagflacją. Eksperci BCC z rekomendacjami dla gospodarki

Foto: Bloomberg

Eksperci Business Centre Club przygotowali raport z diagnozą i rekomendacjami dla 14 dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Są to między innymi polityka makroekonomiczna, sposób stanowienia prawa i wymiar sprawiedliwości, a także systemy: podatkowe, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przedsiębiorcy przygotowali propozycje działań dotyczące współpracy z UE, poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju spółdzielczości.

Przedsiębiorcy uważają, że niezbędne jest urealnienie statystyki finansów publicznych oraz „akceptacja wymaganych przez KE i polską konstytucję zmian odnoszących się do przestrzegania praworządności”. Ich zdaniem konieczna jest zmiana struktury wydatków publicznych: wzrost udziału w PKB kwot przeznaczonych na ochronę zdrowia, szkolnictwo, badania, obronę narodową, budownictwo mieszkaniowe, programy prorodzinne i pomoc społeczną dla osób niepełnosprawnych.

Proponują też powrót do działań związanych z przyjęciem euro. Tłumaczą, że wprowadzenie tej waluty wyeliminuje ryzyko kursowe dla przedsiębiorców, zwiększy wiarygodność polskich firm i wymusi na rządzących prowadzenie rozważnej polityki fiskalnej.

Ich zdaniem konieczne jest przywrócenie zasad praworządności, uzdrowienie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Przepisy określające warunki prowadzenia działalności gospodarczej powinny wchodzić w życie dwa razy w roku: 1 stycznia i 1 czerwca. Rząd powinien najpierw przedstawić plan prac legislacyjnych na kolejny rok, a potem przedstawić w Sejmie sprawozdanie z wykonania tego prawa.

System podatkowy jest zdaniem autorów opracowania Business Centre Club tak skomplikowany, że wymaga stworzenia nieomal od zera wszystkich ustaw podatkowych.

Naprawa rynku pracy ma polegać na działaniach motywujących do aktywności zawodowej. Należy też wrócić (poza newralgicznymi działami gospodarki) do prywatyzacji. Prezesi SPP powinni być wybierani spośród niepolitycznych kandydatów. Pobudzenie innowacyjności firm musi być celem rządu.

Eksperci Business Centre Club przygotowali raport z diagnozą i rekomendacjami dla 14 dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Są to między innymi polityka makroekonomiczna, sposób stanowienia prawa i wymiar sprawiedliwości, a także systemy: podatkowe, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przedsiębiorcy przygotowali propozycje działań dotyczące współpracy z UE, poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju spółdzielczości.

Przedsiębiorcy uważają, że niezbędne jest urealnienie statystyki finansów publicznych oraz „akceptacja wymaganych przez KE i polską konstytucję zmian odnoszących się do przestrzegania praworządności”. Ich zdaniem konieczna jest zmiana struktury wydatków publicznych: wzrost udziału w PKB kwot przeznaczonych na ochronę zdrowia, szkolnictwo, badania, obronę narodową, budownictwo mieszkaniowe, programy prorodzinne i pomoc społeczną dla osób niepełnosprawnych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gospodarka
Albania, czyli powrót do przeszłości. Ostatni taki kraj w Europie
Gospodarka
Potrzebne nowe lokomotywy wzrostu
Gospodarka
Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca KE: Facebook i TikTok nie śledzą ryzyka zakłóceń wyborów w UE
Gospodarka
Śmierć Ebrahima Raisiego coś zmieni?
Gospodarka
Nowa forma pomocy Ukrainie. To pomysł G7
Gospodarka
Hołownia: Zmieniłem zdanie, popieram CPK. Za to "nie" dla Kredytu "Na start"