SEC w zeszłym tygodnia, w ramach odrębnego dochodzenia dotyczącego nielegalnego wykorzystywania poufnych informacji do gry rynkowej, wskazał, że 7 tokenów kryptowalutowych notowanych na giełdzie Coinbase powinno być uznawane za papiery wartościowe. ( Regulator przygląda się również wielu innym tokenom z tej giełdy. Na platformie Coinbase jest notowanych obecnie ponad 200 kryptowalut i tokenów.) Gary Gensler, przewodniczący SEC, wskazywał zaś wcześniej, że Coinbase powinna zarejestrować się jako giełda papierów wartościowych.

Coinbase sama się jednak domaga jaśniejszych regulacji. W zeszłym tygodniu przesłała do SEC petycję, w której apeluje o przedstawienie jasnych reguł ustalających, które rodzaje aktywów kryptowalutowych można uznać za papiery wartościowe.