Inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie (spółka ze 100 proc. udziałem miasta) to czwarty wstępnie zaakceptowany przez Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) projekt, w który PIR zaangażują się finansowo. Chodzi o budowę nowej elektrociepłowni w Olsztynie i jednoczesną modernizację już istniejącej ciepłowni Kortowo. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to około 600 mln zł.

– To kolejny nasz projekt, ale pierwszy realizowany we współpracy z samorządem i w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – podkreślał wczoraj przy okazji podpisania  porozumienia z prezesem MPEC Olsztyn i prezydentem Olsztyna Mariusz Grendowicz, prezes PIR. W celu realizacji inwestycji powołana zostanie spółka celowa. Wiodącą rolę w projekcie odegra partner prywatny, który na wniesionej aportem przez MPEC Olszytn działce wybuduje nową elektrociepłownię i będzie odpowiedzialny za jej eksploatację.

Jak wskazał Konrad Nowak, prezes MPEC Olsztyn, partner prywatny zostanie wybrany spośród pięciu podmiotów: Posco Enginering&Construction Co. Ltd., Abeinsa Ingeneria y Construccion Industrial, konsorcjum spółek NDI, NDI Hotel Managment i Besix Group, konsorcjum trzech spółek Dalki oraz Strabagu. MPEC prowadzi teraz z nimi dialog konkurencyjny. Jak mówił Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, inwestycja jest nieodzowna,  gdyż od 2018 r. od dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej zamierza odstąpić elektrociepłownia fabryki Michelin.

Udział PIR w inwestycji będzie miał charakter pasywny. – Nasze zaangażowanie nie przekroczy 150 mln zł – mówił Grendowicz, podkreślając, że pomoc ze strony PIR nie nosi jakichkolwiek znamion niedozwolonej pomocy publicznej i nie spowoduje zaliczenia długu projektowego do długu publicznego. Szef PIR zapowiedział, że wkrótce przedstawi kolejne projekty.