Czy ESG zredefiniuje ład korporacyjny?

Rozwój firmy w sposób zrównoważony umożliwia przyjęcie długoterminowej perspektywy tego rozwoju, napędza innowacje i minimalizuje ryzyko.

Publikacja: 25.09.2023 03:00

Materiał partnera: EY

Trudno jednoznacznie uchwycić moment, kiedy tematyka ESG wkroczyła do świata biznesu. Dawniej postrzegana jako chwilowy trend ewoluowała, by stać się istotnym czynnikiem podejmowanych decyzji korporacyjnych i strategii inwestycyjnych. Nowa sytuacja rodzi nowe pytanie: czy ESG zrewolucjonizuje koncepcję zarządzania ładem korporacyjnym?

Z raportu EY „Badanie zrównoważonej wartości 2023” wynika, że co czwarty menedżer na świecie nie jest przekonany, że jego organizacja osiągnie publiczne zobowiązania dotyczące zmian klimatycznych w zadeklarowanym terminie. W Polsce pesymistów w tym zakresie jest dwa razy więcej, co jasno wskazuje, że dotychczas stosowane rozwiązania nie są wystarczające.

Ład korporacyjny odnosi się do systemu reguł, praktyk i procesów, za pomocą których firma jest kierowana i kontrolowana. Tradycyjnie jego celem było osiągnięcie wyników finansowych i tworzenie wartości dla akcjonariuszy/właścicieli. Wzrost znaczenia czynników ESG (z ang. environment, social, governance) wprowadził nowy wymiar do tej struktury.

ESG obejmuje szeroki kanon zagadnień wykraczających poza wskaźniki finansowe. Czynniki środowiskowe uwzględniają wpływ firmy na planetę poprzez np. emisję dwutlenku węgla czy zużycie zasobów. Czynniki społeczne dotyczą kwestii związanych z pracownikami, łańcuchem wartości i lokalnymi społecznościami. Domena governance koncentruje się na wewnętrznych zasadach firmy, standardach etycznych i strukturze zarządu.

Włączenie ESG w strategię zarządzania ładem korporacyjnym niesie za sobą liczne konsekwencje:

1. ESG skupia się na budowaniu relacji z szerokim spektrum interesariuszy – pracownikami, klientami, dostawcami i lokalnymi społecznościami, a tym samym potwierdza, że odpowiedzialność przedsiębiorstwa wykracza poza odpowiedzialność finansową wobec jego akcjonariuszy.

2. ESG zachęca firmy do przyjęcia perspektywy długoterminowej. Mając na uwadze długoterminowy sukces, przedsiębiorstwa są bardziej skłonne podejmować zrównoważone decyzje, pozytywnie wpływające na środowisko, społeczeństwo i kształtujące wewnętrzne zasady spółki.

3. Czynniki ESG mogą pomóc zidentyfikować i ograniczyć różne rodzaje ryzyka – regulacyjne, reputacyjne i operacyjne. Firmy, które zajmują się kwestiami ESG, są często lepiej przygotowane do radzenia sobie z nieprzewidywalnymi wyzwaniami, na przykład greenwashingiem.

4. Inwestorzy coraz częściej uwzględniają kryteria ESG w swoich decyzjach. Włączenie czynników ESG do strategii firmy nie pozostaje obojętne z perspektywy możliwości pozyskania zewnętrznego kapitału. Warto też zaznaczyć, że blisko połowa z 200 respondentów cyklicznego badania EY „Long Term Value and Corporate Governance Survey 2023” zwraca uwagę na nierozłączny związek istniejący pomiędzy wzrostem zyskowności a praktyczną realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju przez ich firmy.

5. Ustawodawcy dostrzegają znaczenie ESG i wprowadzają nowe wymogi dotyczące raportowania i standardów. Firmy muszą im sprostać, by uniknąć odpowiedzialności prawnej, finansowej i reputacyjnej.

6. Konsumenci i pracownicy stają się coraz bardziej świadomi kwestii ESG. Firmy, które biorą pod uwagę ich wartości i oczekiwania, mają większe szanse na sukces komercyjny. Co ciekawe, według wspomnianego wyżej badania EY 76 proc. firm posiadających wysoki poziom ładu korporacyjnego jest optymistycznych w kwestii wzrostu przychodów w najbliższych 12 miesiącach. Dla porównania w grupie przedsiębiorstw mniej zaawansowanych w tym zakresie poziom ten wynosi jedynie 45 proc.

7. ESG może napędzać innowacje i poprawiać konkurencyjność. Organizacje, które stosują zrównoważone i etyczne praktyki, często znajdują nowe możliwości wzrostu i wyróżnienia się na tle konkurencji.

Aby w pełni zrozumieć wpływ ESG na zarządzanie ładem korporacyjnym, należy dostrzec, że nie jest ono koncepcją jednolitą. Priorytety ESG muszą odzwierciedlać wyzwania typowe dla branży, wielkości i lokalizacji geograficznej firmy. To, co sprawdza się w przypadku spółki technologicznej, niekoniecznie będzie korzystne dla przedsiębiorstwa o profilu produkcyjnym.

Pomiar i raportowanie wyników ESG mogą być skomplikowane. W celu zapewnienia transparentności i możliwości porównywania wyników na niehomogenicznym rynku niezbędne są jednolite ramy raportowania i przejrzyste metryczne standardy, które m.in. są przedmiotem dyrektywy UE o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju z grudnia 2022 r. Pierwsze firmy będą zobowiązane do raportowania wedle nowych standardów już za 2024 rok.

ESG transformuje krajobraz ładu korporacyjnego. Zachęca przedsiębiorstwa do uwzględniania szerszego zestawu czynników podczas podejmowania decyzji i wpływa na to, w jaki sposób firmy prowadzą relacje z interesariuszami, zarządzają ryzykiem i planują przyszłość. Choć domena ESG wciąż się rozwija, jasne jest, że stała się ona znaczącą siłą kształtującą sposób, w jaki firmy są postrzegane przez rynek. Możemy się spodziewać, że dalszy rozwój obszaru ESG zredefiniuje ład korporacyjny, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój, etykę i tworzenie długoterminowej wartości przedsiębiorstwa.

- Jarosław Grzegorz, partner, dział zarządzania ryzykiem nadużyć, EY Polska

- Justyna Hamada, menedżer, dział zarządzania ryzykiem nadużyć, EY Polska

Materiał partnera: EYMateriał partnera: EY

Trudno jednoznacznie uchwycić moment, kiedy tematyka ESG wkroczyła do świata biznesu. Dawniej postrzegana jako chwilowy trend ewoluowała, by stać się istotnym czynnikiem podejmowanych decyzji korporacyjnych i strategii inwestycyjnych. Nowa sytuacja rodzi nowe pytanie: czy ESG zrewolucjonizuje koncepcję zarządzania ładem korporacyjnym?

Pozostało 95% artykułu
Materiał partnera
AI w ESG: wielkie nadzieje, sporo niepewności
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał partnera
Jak sfinansować transformację ESG w polskich firmach?
Materiał partnera
ESG w łańcuchu dostaw: edukacja jest ważna, ale potrzebne jest też wsparcie regulacyjne
Materiał partnera
ESG w centrum uwagi polityków i biznesu
Materiał partnera
Cyfryzacja służby zdrowia? Tak, ale bez pochopnych decyzji