Dwa zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) wypowiedziały się krytycznie o przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekcie nowelizacji kodeksu spółek handlowych.

Samorządy protestują przeciwko temu, że przyjęte w projekcie rozwiązania pozbawiają gminy dochodów. Tym razem chodzi o pobierany przez gminy podatek od czynności cywilnoprawnych.

– Strata, na którą projekt naraża samorządy, nie jest może znacząca, to około 340 tys. zł rocznie, ale tu chodzi bardziej o zasadę – mówi Grzegorz Kubalski, prawnik Związku Powiatów Polskich. – Jeżeli opracowany przez rząd projekt naraża samorządy na straty, to powinny zostać one zrekompensowane – wyjaśnia Kubalski.

W ocenie strony samorządowej taka rekompensata utraconych dochodów mogłaby nastąpić poprzez zwiększenie należnego samorządom udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Ostateczna decyzja, czy projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych zostanie przez stronę samorządową uzgodniony, czy też nie, zapadnie 25 marca na posiedzeniu plenarnym KWRiST.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe