Rada miejska w Zbąszynku znowelizowała formularze informacji podatkowej. Częściową nieważność uchwały w tej sprawie stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze. W jednym z formularzy wadliwie został określony bowiem przedmiot opodatkowania. Rada gminy zapisała obowiązek podania powierzchni użytkowej „budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń".

W ocenie zielonogórskiej izby tak określony przedmiot opodatkowania narusza w sposób istotny art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. D ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nim opodatkowaniu podlegają „budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń". Zapisy uchwały sprzeczne z ustawą są nieważne.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 21 września 2015 r., nr 178/2015