Kobiety częściej niż mężczyźni pozytywnie prognozują własną sytuację finansową

Połowa kobiet uważa, że ich sytuacja finansowa polepszy się, co siódma sądzi, że będzie gorzej, a kolejnych 14 proc. prognozuje, że nic się nie zmieni. W przypadku mężczyzn czterech na dziesięciu spodziewa się poprawy pozycji materialnej, co czwarty nie przewiduje zmian, a co piąty prognozuje jej pogorszenie.

Publikacja: 23.05.2023 14:58

Kobiety częściej niż mężczyźni pozytywnie prognozują własną sytuację finansową

Foto: Adobe Stock

Mężczyźni (13 proc.) rzadziej niż kobiety (19 proc.) są niezdecydowani. O przewidywania dotyczące kondycji finansowej zapytano respondentów w badaniu Prudential Family Index przeprowadzonym na zlecenie Prudential w Polsce

Z ankiety wynika, że ostrożniej przyszłość prognozują osoby w wieku 35-45 lat niż respondenci młodsi o dekadę. Najwięcej osób obawiających się o spadek dochodów mieszka w dużych miastach (100 – 500 tys. mieszkańców) – 24 proc. i na wsiach – 20 proc. Większość (61 proc.) ankietowanych mieszkających w metropoliach (ponad 500 tys. mieszkańców) oczekuje poprawy sytuacji finansowej, w mniejszych aglomeracjach jest to od 43 proc. (na wsiach) do 46 w miastach.

Ostrożniej o przyszłości wypowiadają się osoby z niższym wykształceniem niż ze średnim i wyższym.

Respondentów zapytano czego najbardziej się obawiają w sytuacji, w której spadną ich dochody. Bez względu na płeć, wiek czy miejsce zamieszkania wskazali brak pieniędzy: na życie (podstawowe opłaty i jedzenie), na leczenie – w przypadku choroby i na edukację dzieci. Troska o zabezpieczenie na emeryturę znalazła się na czwartym miejscu. Być może dlatego, że uczestnikami badania były osoby w wieku 25-45 lat, dla których emerytura jest odległą przyszłością.  

Z badania wynika, jak ważna jest dla ankietowanych praca. W trudnej sytuacji gospodarczej większość uważa, że sensowne jest ubezpieczenie na wypadek utraty zdolności do pracy (74 proc.), od poważnego zachorowania (68 proc.), od nieszczęśliwych wypadków (66 proc.).

Częściej na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy wskazywały panie (76 proc.) niż panowie (72 proc.). I jest to jedyne wymienione w badaniu ubezpieczenie, przy którym różnica w odpowiedziach jest niewielka. W przypadku pozostałych (choroba, pobyt w szpitalu, następstwa nieszczęśliwych wypadków, śmierć) przeciętnie o 10 proc. więcej kobiet niż mężczyzn wskazuje na potrzebę posiadania polisy.

Mężczyźni (13 proc.) rzadziej niż kobiety (19 proc.) są niezdecydowani. O przewidywania dotyczące kondycji finansowej zapytano respondentów w badaniu Prudential Family Index przeprowadzonym na zlecenie Prudential w Polsce

Z ankiety wynika, że ostrożniej przyszłość prognozują osoby w wieku 35-45 lat niż respondenci młodsi o dekadę. Najwięcej osób obawiających się o spadek dochodów mieszka w dużych miastach (100 – 500 tys. mieszkańców) – 24 proc. i na wsiach – 20 proc. Większość (61 proc.) ankietowanych mieszkających w metropoliach (ponad 500 tys. mieszkańców) oczekuje poprawy sytuacji finansowej, w mniejszych aglomeracjach jest to od 43 proc. (na wsiach) do 46 w miastach.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Król Karol III otrzyma ogromną podwyżkę. Dzięki farmom wiatrowym
Finanse
Potężna oferta BGK wsparta funduszami unijnymi
Finanse
Skowrońska: Czy to było bezkrólewie, czy królestwo absolutne PiS?
Finanse
Prezesi PZU, BGK i BOŚ już ze zgodą KNF
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Finanse
Bretton Woods nie jest tylko kwestią historyczną