Ministerstwo Finansów jest w tym roku niekwestionowanym liderem wśród urzędów państwowych w nagradzaniu pracowników. Jak wynika z jego odpowiedzi na interpelację poselską złożoną przez Barbarę Dolniak z KO od stycznia do sierpnia 2022 r. przeznaczyło na nagrody 23 880 786 zł. Pierwszy napisał o tym „Fakt”. Dla porównania, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym samym okresie wydało na premie nieco ponad 4 mln zł, a Ministerstwo Obrony Narodowej - 2,7 mln zł. Jak zauważa dziennik wartości nagród w tym ministerstwie drastycznie skoczyły w trakcie pandemii - w 2020 r. wyniosły 744 tys. zł, z kolei w 2021 r. sięgnęły już 42,2 mln zł.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów przeznaczyło miliony na nagrody dla urzędników

W odpowiedzi na nasze pytania Ministerstwo Finansów poinformowało, że „środki w MF na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy/służbie pochodzą z funduszy tworzonych rokrocznie w ramach środków na wynagrodzenia i uposażenia”. Jak tłumaczy utworzenie tych funduszy wynika zaś z ustawy o służbie cywilnej zgodnie, z którą fundusz nagród w wysokości 3 proc. planowanych wynagrodzeń osobowych pozostaje w dyspozycji dyrektora generalnego Ministerstwa Finansów, a także z rozporządzenia rady ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, zgodnie z którym tworzony jest fundusz nagród, w wysokości 3 proc. planowanych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla osób zajmujących stanowiska nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów zapewniło nas, że w 2022 r. nie przyznało pracownikom ani funkcjonariuszom nagród za prace nad reformą Polski Ład ani Niskie Podatki.

Ministerstwo Finansów było potężnie krytykowane za przygotowanie Polskiego Ładu. Program ten wprowadził potężne zamieszanie w płaceniu podatków, był poprawiany i łatany przez wiele miesięcy. W związku z tym w resorcie posypały się dymisje. Pracę stracili minister finansów Tadeusz Kościński, wiceminister Jan Sarnowski i dyrektor generalna Renata Oszast.

Resort finansów nie odpowiedział na nasze pytania o to wedle jakiego klucza wypłacane były nagrody, czy dostali je wszyscy pracownicy, czy też tylko część z nich.

Czytaj więcej

Rosną zaległości w ZUS. Wszystko przez tzw. Polski Ład?