RPP składa się z dziewięciu członków i przewodniczącego, którym jest prezes NBP. Po trzech członków mianują Sejm, Senat oraz Prezydent RP. Sześcioletnie kadencje większości obecnych członków kończą się w styczniu lub w lutym.

Wiesław Jańczyk i Elżbieta Ostrowska mają zastąpić Grażynę Ancyparowicz oraz Eryka Łona, których kadencje kończą się 9 lutego. Kolejnym członkiem RPP mianowanym przez Sejm jest Jerzy Żyżyński, ale jego kadencja wygasa 30 marca.

Wiesław Jańczyk jest posłem nieprzerwanie od 2007 r. Obecnie jest przewodniczącym sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W latach 2016-2018 był wiceministrem finansów. Zanim został parlamentarzystą, był m.in. radnym powiatu limanowskiego. Pracował też w Banku Gospodarki Żywnościowej. Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z rachunkowości i zarządzania finansami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej

Senat. Opozycyjna trójka kandydatów do RPP

Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska jest pracownikiem naukowym w Katedrze Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim rynku kapitałowego, w tym oceny projektów inwestycyjnych. Jest członkinią Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego związanego ze Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi.

Ustawa o NBP precyzuje, że Sejm, Senat i Prezydent wybierają członków RPP spośród specjalistów z zakresu finansów.

W grudniu swoich kandydatów do RPP przedstawił Senat. To dr hab. nauk prawnych Przemysław Litwiniuk, były wiceminister finansów w rządach PO Ludwik Kotecki i prof. dr hab. Joanna Tyrowicz z UW i think-tanku GRAPE. Dwaj pierwsi zastąpić mają w Radzie Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego, których kadencje kończą się 25 stycznia. Prof. Tyrowicz ma z kolei zająć miejsce Rafała Sury, którego kadencja wygaśnie dopiero w listopadzie br.