– W toku sejmowych prac nad projektem nowelizacji ustawy o VAT warto pochylić się nad problemem wywołanym na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – mówi Paweł Arndt, poseł PO.

Chodzi o nierównomierny rozdział dochodów, które zmiana zasad rozliczania VAT od aut ma przynieść samorządom.

– Od aut wykorzystywanych do celów prywatnych i służbowych możliwe będzie odliczenie 50 proc. VAT, przedsiębiorcy mniej będą mogli zatem wrzucić w koszty prowadzonej działalności. Tym samym zapłacą podatek dochodowy od osób prawnych od wyższych dochodów – wyjaśnia Paweł Adamów, asystent prezydenta Poznania.

– Zmiana ta jest korzystna głównie dla samorządów wojewódzkich – mówi poseł Arndt.

Jak bowiem wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów, w 2016 r. do budżetów tych samorządów trafić ma łącznie 192 mln zł. Dochodem własnym samorządów wojewódzkich jest bowiem wynoszący 14,75 proc. udział w CIT.

Na wprowadzanych projektem zmianach stracą natomiast gminy, łącznie 64 mln zł. Projekt przewiduje bowiem likwidację obowiązku uzyskiwania zaświadczenia z urzędu skarbowego do rejestracji tych pojazdów. Konsekwencją jest zniesienie opłaty skarbowej od tych zaświadczeń, a dotychczas stanowiła ona dochód gmin.

– Dochody gmin z czegoś się składają – mówi Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich. – Jeśli za chwilę państwo uzna, że obywatele nie powinni płacić podatku od nieruchomości, i go zlikwiduje, to obywatelom będzie dobrze, ale dochody gmin spadną. Dlatego każdą regulację oceniamy przez pryzmat skutków, jakie będzie miała dla naszych dochodów. Obowiązków na razie nikt z gmin nie zdejmuje – komentuje Porawski.

Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego padła propozycja, aby ubytek w dochodach gminnych budżetów wyrównać (przynajmniej częściowo) z nadwyżki dochodów, które mają trafić do samorządów województw. Na takie rozwiązanie nie chce się jednak zgodzić Związek Województw RP.

– Nie ma zgody na obniżanie dochodów z CIT – mówi Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Konsekwencją sporu pomiędzy samorządowcami było to, że skierowany do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o VAT KWRiST zaopiniowała negatywnie.

– Całe to zamieszanie pokazuje, że wyrównywanie skutków finansowych trzeba uwzględniać już na etapie ich przygotowywania – ocenia Ryszard Grobelny, przewodniczący Związku Miast Polskich.

etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu