Zarząd województwa wielkopolskiego ogłosił konkurs w ramach działania 8.1.1 „Edukacja przedszkolna". Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w okresie 8-18 marca. A mogą je składać generalnie wszystkie podmioty prowadzące lub odpowiedzialne za prowadzenie palcówek przedszkolnych.

A na co można otrzymać dofinansowanie? Zgodnie z zapisami tzw. uszczegółowienia programu regionalnego są to zasadniczo trzy rodzaje projektów, przy czym dwa z nich nie mogą być realizowane samodzielnie, ale mogą uzupełniać projekt zasadniczy. I tak dofinansowanie może zostać przyznane na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy.

Natomiast dodatkowo (jako element projektu wskazanego powyżej) sfinansowane może być także:

- rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą,

- organizowanie kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy.

Na sfinansowanie projektów władze samorządu zarezerwowały ponad 44 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinasowania wynosi 85 proc. Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin, wzory dokumentów, kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.