Kancelarie odszkodowawcze do niedawna były wyspecjalizowane przede wszystkim w dochodzeniu zadośćuczynień z komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Tutaj jednak coraz trudniej o nowych klientów. Jak mówią eksperci z branży ubezpieczeniowej, w małych miejscowościach wyczerpały się już możliwości pozyskiwania przez pośredników odszkodowawczych nowych klientów, teraz trzeba szukać poszkodowanych przez ubezpieczycieli w większych miastach.

Kancelarie odszkodowawcze nie ograniczają się już do klientów indywidualnych. Wysokie odszkodowanie, które Votum pomogło uzyskać przedsiębiorcy doświadczonemu przez pożar, pokazuje, że firmy te wchodzą w kolejne obszary. Taki obszar to np. ubezpieczenia majątkowe dla firm. Odszkodowania są bowiem przeważnie wysokie, a to z kolei oznacza wysoką prowizję dla kancelarii odszkodowawczej, która pomaga je uzyskać. – Widzimy tutaj potencjał do realizacji naszej wyspecjalizowanej usługi, a tym samym do dalszego wzrostu portfela obsługiwanych przez nas spraw – przyznaje Natalia Grabowska, rzecznik prasowy Votum.

Inne kancelarie też pomagają w uzyskaniu tego typu odszkodowań. – Jest to ciekawy i perspektywiczny segment rynku – mówi Jolanta Zendran, wiceprezes Europejskiego Centrum Odszkodowań (Euco), drugiego oprócz Votum gigantycznego pośrednika odszkodowawczego.

Na rynku działa około 1000 kancelarii odszkodowawczych. Oprócz notowanych na giełdzie i działających także poza granicami Polski Votum i Euco w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli pomaga też wiele mniejszych podmiotów, poczynając nawet od firm jednoosobowych.

Od paru lat co jakiś czas wraca temat uregulowania działalności kancelarii odszkodowawczych. W zeszłym roku propozycję projektu ustawy w tej sprawie przedstawił rzecznik finansowy, ale jego postulaty nie spotkały się z entuzjazmem regulatorów. Ostatnio pomysł uregulowania tej branży poparł senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Działalność kancelarii uznał on za „narastający problem". Na razie jednak nie widać konkretnych propozycji.