Zbliża się doroczne spotkanie samorządowców

Zaledwie miesiąc przed wyborami do władz lokalnych odbędzie się w Mikołajkach kolejny Europejski Kongres Samorządów.

Publikacja: 07.02.2024 09:00

W poprzedniej edycji kongresu wzięło udział ponad 2 tysiące uczestników

W poprzedniej edycji kongresu wzięło udział ponad 2 tysiące uczestników

Foto: EKS

Europejski Kongres Samorządów to największe i najważniejsze w Polsce spotkanie liderów samorządów, przedstawicieli elit regionalnych, biznesu, członków administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych i mediów. W zamierzeniu organizatorów wydarzenie ma stać się platformą wymiany dobrych praktyk, a także budowania i pogłębiania współpracy między samorządami i kluczowymi interesariuszami z ich otoczenia, z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Przyszłość idei decentralizacji

Hasłem przewodnim IX Europejskiego Kongresu Samorządów, który od 4 do 5 marca odbędzie się w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, będzie „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie”. Jego organizatorzy przekonują, że wysoki poziom samorządności to jedno z największych osiągnięć systemów demokratycznych. A reformy samorządowe i delegacja zadań przyniosły Europie dziesiątki lat skutecznego wzrostu gospodarczego oraz rozwoju regionów. – Także w III Rzeczypospolitej za jedną z najlepszych reform uchodzi reforma samorządowa, która pozwoliła Polsce na efektywną absorbcję środków unijnych, uczestnictwo w programach transgranicznych oraz realizację projektów strategicznie ważnych dla regionów – piszą na stronie internetowej zbliżającego się Kongresu jego organizatorzy.

Ich zdaniem poważne turbulencje, z jakimi mierzy się Polska i Europa w ostatnich latach, odcisnęły piętno także na procesie decentralizacji władzy. Pandemia spowodowała zerwanie łańcuchów dostaw, co podało w wątpliwość ideę bezgranicznej, postępującej globalizacji. Odpowiedzią państw na problemy związane z postpandemicznym ładem, rosnącą pauperyzacją społeczną wywołaną presją inflacyjną oraz zagrożeniami bezpieczeństwa wynikającymi z wojny w Ukrainie, była konsolidacja i centralizacja władzy kosztem niezależności samorządów.

– Czy przyjęte rozwiązania ustrojowe będą jednak efektywne w dłuższej perspektywie? – zastanawiają się organizatorzy EKS. I przekonują, że nowe czasy wyznaczają zadania i wyzwania, na które jedną z odpowiedzi powinno być rewolucyjne podejście do idei decentralizacji. – Doświadczenie uczy, że skuteczny podział zadań, a zarazem uczestnictwo w odpowiedzialności za los własny, gminy, powiatu czy regionu potrafi przynieść impuls rozwojowy. Podczas IX Europejskiego Kongresu Samorządów spróbujemy zbudować wizję samorządu na miarę trzeciej dekady XXI w. – samorządu skutecznego, nowoczesnego i proaktywnego – zapowiadają organizatorzy zbliżającego się spotkania.

Program IX EKS obejmuje ponad 200 wydarzeń: bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. W czasie debat uczestnicy będą dyskutować między innymi o zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, mechanizmach rozwoju miast i regionów, finansowaniu inwestycji, ochronie środowiska czy polityce zdrowotnej. Program kongresu będzie realizowany w ramach 15 ścieżek tematycznych, takich jak: Gospodarka, Biznes i Zarządzanie, Społeczeństwo, Finanse, Zrównoważony Rozwój, Współpraca Międzyregionalna, Forum Kultury Regionów, Salon Przemysłu Turystycznego, a także Zdrowie. – IX Europejski Kongres Samorządów to nie tylko debaty na tematy społeczno-gospodarcze, ale także bogaty program kulturalny i rekreacyjny, obejmujący warsztaty, spotkania z autorami książek, czy prezentacje atrakcji turystycznych regionu. Głównym partnerem wydarzenia jest województwo warmińsko-mazurskie – informują organizatorzy.

Kongres rośnie w siłę

W poprzedniej edycji kongresu wzięło udział ponad 2000 uczestników z Polski i 33 innych krajów. Największą grupę stanowili polscy samorządowcy, których było ponad 600. Tym razem organizatorzy spodziewają się ponad 2500 uczestników. – Wszyscy uczestnicy IX Europejskiego Kongresu Samorządów zyskują unikalną możliwość wymiany poglądów, budowy relacji, nawiązywania kontaktów i rozwoju różnych form współpracy, w tym biznesowej, na poziomie regionalnym, jak i z partnerami z innych krajów – przekonują organizatorzy zbliżającego się EKS.

Organizatorem IX Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, która prowadzi działalność na rzecz promowania dialogu i współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Fundację jest Forum Ekonomiczne w Karpaczu, jedna z największych i najważniejszych inicjatyw gospodarczo-politycznych w Europie.

– Dobra współpraca na linii rząd–samorząd, a także samorząd–biznes może tylko pomóc w poprawie poziomu życia każdego Polaka – mówił nam przed poprzednim EKS Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a także pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów. Uczestnicy tegorocznego EKS będą mieli okazję do spotkania i rozmów z przedstawicielami nowego rządu.

Europejski Kongres Samorządów to największe i najważniejsze w Polsce spotkanie liderów samorządów, przedstawicieli elit regionalnych, biznesu, członków administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych i mediów. W zamierzeniu organizatorów wydarzenie ma stać się platformą wymiany dobrych praktyk, a także budowania i pogłębiania współpracy między samorządami i kluczowymi interesariuszami z ich otoczenia, z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Przyszłość idei decentralizacji

Pozostało 89% artykułu
Europejski Kongres Gospodarczy
Na jakie inwestycje stać dziś samorządy?
Materiał partnera
Bezpieczeństwo energetyczne jest kluczowe
Materiał partnera
Trzeba więcej inwestować w odnawialne źródła energii
Materiał partnera
Inwestujący w Polsce oczekują stabilności
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Materiał partnera
Trendy gospodarcze w centrum uwagi
Europejski Kongres Gospodarczy
Mniejszości narodowe i etniczne w samorządach lokalnych – tożsamość, rola, wyzwania