W nowym roku szkolnym zmiany w lekcjach wychowania fizycznego

Minister Edukacji i Nauki podpisał dwa rozporządzania w sprawie podstawy programowej. Najważniejsze zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Publikacja: 03.09.2023 08:00

W nowym roku szkolnym zmiany w lekcjach wychowania fizycznego

Foto: Adobe Stock

Zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne jest związana ze zmianą ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewidzianą w art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1718).

Zgodnie z art. 28 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nauczyciel wychowania fizycznego w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego dla uczniów:

* klas IV–VIII szkoły podstawowej, w tym uczniów klas szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej,

* branżowej szkoły I stopnia,

* liceum ogólnokształcącego i technikum, w tym uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego

będzie przeprowadzał raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie testy sprawnościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (tj. w przepisach wymienionych rozporządzeń), a wyniki z tych testów, datę ich przeprowadzenia oraz masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzała do ewidencji „Sportowe Talenty”, o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. 

Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024

W związku z tym w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego, w części zatytułowanej „Warunki i sposób realizacji” zostały określone rodzaje testów sprawnościowych, które nauczyciele wychowania fizycznego będą przeprowadzali dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych (w tym szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego) oraz termin ich przeprowadzania.

Jak informuje resort, testy sprawnościowe powinny być przeprowadzane raz w roku w okresie od marca do kwietnia i obejmują:

  • bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,
  • 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit, opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,
  • podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,
  • skok w dal z miejsca –służący pomiarowi skoczności i siły.

Czytaj więcej

Sportowe talenty pod lupą. Specjalny rejest wag i miar dla uczniów

Zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne jest związana ze zmianą ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewidzianą w art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1718).

Zgodnie z art. 28 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nauczyciel wychowania fizycznego w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego dla uczniów:

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ABC Firmy
Nowa usługa w aplikacji mObywatel 2.0. Ministerstwo: to przełom
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Sądy i trybunały
Wznowienie postępowania z powodu "neosędziego"? Sąd nie czuje się związany wyrokiem ws. Wałęsy
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?